MSZ: Wzmocnienie współpracy Polski z Estonią, Litwą i Łotwą

MSZ informuje:

Wzmocnienie współpracy Polski z Estonią, Litwą i Łotwą.

Dzisiejsze spotkanie w Wilnie ministra Jacka Czaputowicza z szefami dyplomacji Estonii, Litwy i Łotwy (spotkanie w formacie B3+1) oraz dwustronne rozmowy polsko-litewskie potwierdzają bliską współpracę Polski z krajami regionu.

Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy było okazją do omówienia rozwoju współpracy i wzajemnej koordynacji w odniesieniu do działań antykryzysowych związanych z pandemią COVID-19. – Aktualna sytuacja potwierdza potrzebę ścisłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 wywołała dodatkowe wyzwania w tym obszarze, ale te tradycyjne wciąż pozostają aktualne i wymagają kontynuowania wspólnych działań – powiedział szef polskiej dyplomacji. Przypomniał przy tym o polskim zaangażowaniu w bezpieczeństwo Estonii, Litwy i Łotwy oraz zapewnił o jego długoterminowym charakterze.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby jeszcze ściślejszej współpracy w ramach NATO i wzmacniania więzi transatlantyckich. Zwrócili również uwagę na konieczność zwalczania propagandy i dezinformacji, w tym dotyczącej tematyki COVID-19. Wśród tematów rozmów znalazły się też kwestie europejskie, w tym Wieloletnie Ramy Finansowe, fundusz odbudowy, Brexit oraz agenda zbliżającej się prezydencji Niemiec w Radzie UE. W gronie rozmówców panowała zgoda, że wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 wymaga bliskiej i skoordynowanej współpracy na forum UE.

Ważnym tematem dyskusji ministrów była także sytuacja we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Przypomniano o znaczeniu Partnerstwa Wschodniego dla stabilizacji i rozwoju państw objętych tą inicjatywą, jak również dla wzmocnienia bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

Minister Czaputowicz odbył także dwustronne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevičiusem, które służyło przeglądowi stanu relacji dwustronnych. – Cieszy nas coraz intensywniejsza współpraca z Litwą w formacie bilateralnym, regionalnym i na forach organizacji międzynarodowych. Stwarza ona dobrą perspektywę dla dalszego pogłębiania dobrosąsiedzkich relacji. Zależy nam, aby sytuacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie ulegała systematycznej poprawie – powiedział szef polskiej dyplomacji. Ministrowie wyrazili zadowolenie z intensywnych kontaktów gospodarczych oraz realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych, w szczególności energetycznych (GIPL, proces synchronizacji elektroenergetycznej państw bałtyckich z Europą kontynentalną) i transportowych (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica).

Ministrowie uczestniczyli także w nieformalnej dyskusji, w formule wideokonferencji, szefów dyplomacji państw UE z udziałem Sekretarza Stanu Mike’a Pompeo. Tematami rozmów były m.in.: wpływ pandemii COVID-19 na stosunki międzynarodowe, stan relacji z Chinami, bliskowschodni proces pokojowy oraz wschodnie sąsiedztwo UE. Dyskusja koncentrowała się wokół potrzeby utrzymania wspólnoty transatlantyckiej we wszystkich obszarach strategicznych, w tym w kluczowych regionach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ministrowie zgodzili się, że niektóre państwa próbują wykorzystać trwający kryzys do podważenia obecnego porządku międzynarodowego, czemu UE i USA powinny wspólnie się przeciwstawiać. Za ważny obszar współpracy Brukseli i Waszyngtonu uznano walkę z dezinformacją. Ministrowie podkreślili ponadto szczególne znaczenie współpracy transatlantyckiej we wschodnim sąsiedztwie Unii. Jest ona kluczowa dla powodzenia reform na Ukrainie, ale także dla wzmacniania stabilności pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego. Zgodzono się, iż priorytetem w tym kontekście pozostaje utrzymanie jedności UE i USA w odniesieniu do agresywnych działań Rosji.

  • źródło: MSZ

Get involved!

Comments

No comments yet