MSZ: Wideokonferencja Ministrów SZ Inicjatywy Trójmorza

MSZ informuje:

20 czerwca 2020 minister Jacek Czaputowicz wziął udział w zorganizowanym przez Estonię w formule wideokonferencji spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Inicjatywy Trójmorza. Celem wydarzenia było przedstawienie przez stronę estońską przygotowań do Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w Tallinie w dniach 19-20 października 2020 roku.

Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że projekt jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających na integrację środkowoeuropejskich państw członkowskich UE. Wkład Polski do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza wyniósł 500 mln euro (oprócz Polski do Funduszu przystąpiły Rumunia, Węgry, Estonia i Łotwa, każdy kraj zadeklarował udział w wysokości 20 mln euro). Minister docenił zaangażowanie USA w tworzenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił także, iż Polska opowiada się za intensywnym rozwojem międzyrządowej współpracy w ramach Inicjatywy wspierającej dobrze funkcjonującą kooperację polityczną na szczeblu głów państw. Zauważył, iż pandemia, komplikując globalną wymianę ekonomiczną powoduje, że współpraca regionalna w wymiarze gospodarczym szczególnie zyskuje na znaczeniu. Minister Jacek Czaputowicz podziękował estońskim partnerom za bardzo sprawne prowadzenie przygotowań do zaplanowanego na 19-20 października 2020 w Tallinie Szczytu IT, w tym zorganizowania dzisiejszej wideokonferencji.

# # #

Inicjatywa Trójmorza to projekt zainicjowany w 2016 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji, w którym uczestniczy 12 krajów Europy Środkowej. Jego strategicznym celem jest zachowanie oraz wzmocnienie spójności gospodarczo-społecznej UE i przestrzeni euroatlantyckiej. Przywódcy państw regionu Europy Środkowej chcą tego dokonać m.in. poprzez modernizację swoich gospodarek, kładąc nacisk przede wszystkim na lepszą integrację infrastrukturalną regionu, wzmocnienie bezpieczeństwa i konkurencyjności jego zaopatrzenia w źródła energii oraz przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej.

  • źródło: MSZ

Dodaj komentarz