MSZ: Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe

MSZ informuje:

Sytuacja na Białorusi, kwestie bezpieczeństwa regionalnego i transatlantyckiego, współpraca gospodarcza, infrastrukturalna i energetyczna, współdziałanie na forum UE, jak też zagadnienia polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturalnego i mniejszości narodowych znalazły się wśród tematów pierwszych polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w Wilnie w dniach 16-17 września.

wiceminister Szynkowski vel Sęk na konsultacjach międzyrządowych w Wilnie

W konsultacjach pod przewodnictwem Premierów Mateusza Morawieckiego i Sauliosa Skvernelisa wzięli udział m. in. ministrowie: kultury, aktywów państwowych, rozwoju, edukacji, infrastruktury, nauki i szkolnictwa wyższego, klimatu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia. Resort dyplomacji reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Analizując polską politykę zagraniczną i nasze relacje z europejskimi partnerami, trudno znaleźć kraj, z którym Polska rozwijałaby tak intensywną i wielowymiarową współpracę. To punkt wyjścia do bliskiej współpracy dziś na forum międzynarodowym – UE, NATO, inicjowania aktywnych formatów regionalnych – Bukaresztańskiej Dziewiątki, Trójmorza, Trójkata Lubelskiego. – zaznaczył wiceminister Szymon Szynkowski vel Sękw trakcie dwustronnych konsultacji. Wskazał, że filarami naszych relacji dwustronnych w zakresie polityki zagranicznej pozostają polityka bezpieczeństwa, współpraca na forum Unii Europejskiej, w tym wspólne działanie na rzecz jej wschodniego sąsiedztwa. Odnotowując istotne wsparcie Polski i Litwy dla społeczeństwa Białorusi oraz pomocy ofiarom represji w tym kraju, zadeklarował dalszą ścisłą współpracę Warszawy i Wilna w tym obszarze. – Jednoznaczne wsparcie dla Białorusi obejmujące zarówno wspólne oczekiwanie przeprowadzenia demokratycznych wyborów jak i konkretną ofertę pomocy gospodarczej oraz wspieranie ofiar represji ze strony władz ma dziś fundamentalne znaczenie. – odnotował wiceszef polskiej dyplomacji.

W dyskusji dotyczącyej aktualnych spraw na forum UE, wiceminister Szynkowski vel Sęk postulował, że nie można pozwolić, aby nasi europejscy partnerzy przeszli do porządku dziennego nad próbą zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Z tego i z wcześniejszych sekwencji wydarzeń należy wyciągnąć wnioski w zakresie politycznej, gospodarczej i energetycznej współpracy z Rosją. Taka współpraca z państwem trwale naruszającym standardy i prawo międzynarodowe, a w szczególności realizacje wspólnych projektów godzących w solidarność i bezpieczeństwo Europy, takich jak Nord Stream 2 nie może być zaakceptowana. – powiedział w trakcie spotkania wiceszef polskiej dyplomacji.

Tematem rozmów wiceministrów spraw zagranicznych były także współpraca kulturalna oraz organizacja wspólnych obchodów ważnych dla Polaków i Litwinów rocznic. – Polsko-litewskie wspólne doświadczenia historyczne, terytorialna i międzyludzka bliskość powodują, że mówimy jednym głosem w Unii Europejskiej, NATO i innych strukturach międzynarodowych. – podsumował wiceszef polskiej dyplomacji.

Zwieńczeniem dwustronnych konsultacji było podpisanie przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Sauliusa Skvernelisa Deklaracji dot. strategicznego partnerstwa naszych państw i sytuacji na Białorusi. W dokumencie podkreśla się wszechstronną współpracę Polski i Litwy, opartą na zrozumieniu i dialogu. Dokument obejmuje szereg dziedzin współdziałania, wśród których na uwagę zasługują wspólnie realizowane projekty infrastrukturalne i energetyczne, opieka nad mniejszościami narodowymi i młodzieżą, kwestie bezpieczeństwa i partnerstwo regionalne naszych krajów.

W trakcie spotkania przyjęte zostały dokumenty o dużym znaczeniu dla Polski; m.in. Harmonogramu wdrażania Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej w warszawie 20 listopada 2019 roku oraz Umowy dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia Joint Venture i umowy wspólników dotyczącej obsługi pociągów intermodalnych pomiędzy LTG Cargo Polska sp. z.o.o., AB LTG Cargo i PKP Cargo S. A. i Listu intencyjnego pomiędzy spółkami UAB LTG Link i PKP Intercity S. A. dot. wdrażania projektu uruchomienia kolejowego połączenia w relacji Wilno – Kowno–Białystok–Warszawa.

Program wizyty Premiera Morawickiego w Wilnie obejmował także spotkanie z Prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Szef polskiego rządu tradycyjnie złożył wieniec na Rossie oraz wziął udział w uroczystości z okazji 1. rocznicy działalności TVP Wilno i podpisaniu Listu intencyjnego w sprawie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie i powstania studia dla „TVP Wilno”. Stroną tej umowy jest również MSZ.

Konsultacje międzyrządowe podkreśliły znaczenie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego. Spotkanie nawiązywało do działania powołanej w 1997 r. Rady ds. Współpracy między Rządami Polski i Litwy, której ostatnie posiedzenie miało miejsce 1 czerwca 2007 roku w Płocku.

źródło: MSZ

Dodaj komentarz