Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzone na 24 stycznia 2021 r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem Nr 322 z dnia 5 listopada 2020 r. zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 5, w celu wyboru jednego radnego.

Kalendarz wyborczy

Data wykonania czynnościTreść czynności
do 30 listopada 2020 r.podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi
do 30 listopada 2020 r.zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 10 grudnia 2020 r.zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi
do 15 grudnia 2020 r.powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi
do 20 grudnia 2020 r.  (do 21 grudnia 2020 r.)  do godz. 24:00zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi list kandydatów na radnych
do 25 grudnia 2020 r.  (do 28 grudnia 2020 r.)zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
do 25 grudnia 2020 r.  (do 28 grudnia 2020 r.)podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 3 stycznia 2021 r.  (do 4 stycznia 2021 r.)przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Gołdapi numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
do 3 stycznia 2021 r.  (do 4 stycznia 2021 r.)powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II obwodowych komisji wyborczych
do 3 stycznia 2021 r.  (do 4 stycznia 2021 r.)sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Gołdapi spisu wyborców
do 9 stycznia 2021 r.  (do 11 stycznia 2021 r.)zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do 9 stycznia 2021 r.  (do 11 stycznia 2021 r.)rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do 15 stycznia 2021 r.składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 19 stycznia 2021 r.zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
22 stycznia 2021 r.  o godz. 24:00zakończenie kampanii wyborczej
23 stycznia 2021 r.przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
24 stycznia 2021 r.  w godz. 7:00-21:00przeprowadzenie głosowania

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz