Wybory Prezydenckie 2020. Protesty Wyborcze. Sprawy Karne – Komunikat Nr 13

Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom RKW: członkom komisji, mężom zaufania i obserwatorom społecznym za Wasze zaangażowanie i poświęcenie w pracy przy wyborach. Przyjdzie jeszcze czas na szczegółowe podsumowanie naszych działań. 
Teraz czeka nas jeszcze przygotowanie i wysłanie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego wg instrukcji zawartych w Komunikacie Nr 12.

Protesty trzeba złożyć najpóźniej do czwartku, 16 lipca br. najlepiej bezpośrednio w biurze podawczym SN w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, do godz. 16:00 lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data 16 lipca br. na stemplu pocztowym. Protestu nie wysyłamy e-mailem czy za pośrednictwem ePUAP.
Dla osób, którym nie uda się w terminie wysłać protestów wyborczych do SN, wyślę wkrótce Komunikat Nr 14 ze wzorem „Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wyborczego”. Zawiadomienie to wyślemy do Prokuratury Rejonowej z kopią do Prokuratury Krajowej.

Zajmiemy się tym już po wysłaniu protestów do SN. Mam nadzieję, że ten tryb karny umożliwi nam ściganie i ukaranie sprawców przestępstw wyborczych.
Osoby, które wyślą protest wyborczy do SN, nie będą musiały składać „Zawiadomienia” do prokuratury o ile w swoim proteście umieszczą co najmniej jeden zarzut z „XXXI Rozdziału Kodeksu Karnego” – Prokuratura Krajowa poleci w takim przypadku (mam nadzieję) wszczęcie postępowania „z urzędu”.

Pozdrawiam

Andrzej Zdun, Przewodniczący RKW Mazowsze, tel. 692 443 703

Dodaj komentarz