Złamanie prawa wyborczego przez Komisarza Wyborczego OKW Częstochowa

Częstochowa 30.04.2015

 

Jerzy Andrzej Zimny                                                                                                                                                                                                                                             
ul. Loretańska 5\12
42-226 Częstochowa
mobile: 694-755-474
                                                                                      Komisarz Wyborczy
                                                                     Pełnomocnik PKW na terenie  
                                                              Okręgowej Komisji Wyborczej nr  41                       
                                                                     w Częstochowie
ul. J. III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

 

 

                                                              PROTEST

 

 

 

    W dniu 29 i 30 kwietnia 2015r. Szef Biura Wyborczego w Częstochowie Krzysztof Jawor kierował szkoleniem przewodniczących i wiceprzewodniczących 135 Okręgowych Komisji Wyborczych w Częstochowie. Tylko w pierwszej turze komisji od nr 1-68,  login i hasło do logowania w systemie informatycznym były wydawane na podstawie zaświadczeń i dowodów osobistych, natomiast w drugiej turze o godzinie18, jak również obie tury 30 kwietnia pozyskiwały hasła i kody do logowania bez legitymowania się dowodami osobistymi i zaświadczeniami,  tym samym został złamany art. nr.17 Ust. PKW z dn .9.03.2015  dotyczący zadań komisji przed dniem wyborów, który to artykuł wyraźnie mówi że „Odbiór certyfikatu oraz loginu i hasła wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji w komisji osobie dokonującej przekazania potwierdza się na piśmie.”

Te standardy nie zostały zachowane, a 30 kwietnia Krzysztof Jawor odmówił mi podania podstawy prawnej takiego działania, jak również wydawania  przewodniczącym komisji obwodowych wyborczych, haseł ostatecznych do logowania się w systemie informatycznym w dniu wyborów prezydenckich 10 maja 2015r już w dniu dzisiejszym tzn. 30.04.2015 r. czyli na 10 dni przed wyborami. Dopiero kiedy włączyłem kamerę i przypiąłem legitymację prasową podał uchwałę PKW dalej nie podając konkretnych i ścisłych artykułów podstawy prawnej swojego działania i okazując złą wolę do współpracy z dziennikarzem i pełnomocnikiem KW G. Brauna i Jacka Wilka które to komisje obsadzałem swoimi przedstawicielami za których biorę odpowiedzialność. Oświadczył również, że nie wyda testowych haseł,tylko końcowe, co oznacza że przez 10 dni nawet początkujący informatyk będzie mógł odzyskać z komputera hasła finalne a następnie zalogować się i dokonać fałszerstw wyborczych, podszywając się pod przewodniczącego komisji.

 

Proszę Komisarza Wyborczego jak również Prokuraturę, do  której składam doniesienie o możliwym popełnieniu przestępstwa wyborczego
i o wyjaśnienie zaistniałych okoliczności, ponieważ uważam jako Koordynator  Ruchu Kontroli Wyborów Okr. 41 Częstochowa, że takie działanie może umożliwić bezkarne fałszowanie wyników wyborczych w pierwszej i drugiej turze wyborów. Zaś próby odmowy podawania podstawy prawnej świadczą  
o działaniu w złej wierze.

 

 

 

 

Jerzy Andrzej Zimny

 

 

 

 

Pełnomocnik Komitetów Wyborczych  na Prezydentów RP
Grzegorza Brauna i Jacka Wilka
Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów Okr.41 Częstochowa

V-ce Przew. Oddz.TV. KSD Częstochowa.