PROTEST – złamanie art 182 dotyczącego losowania – RKW Częstochowa

 

                                                                            Częstochowa 30.04.2015

 

Jerzy Andrzej Zimny 
ul. Loretańska 5\12
42-226 Częstochowa
mobile: 694-755-474

 

                                                                                            Komisarz Wyborczy

 

                                                                     Pełnomocnik PKW na terenie  
                                                              Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41
                                                                              w Częstochowie

 

                                                              PROTEST

 

 

18 Kwietnia Szef Komisji Wyborczej Krzysztof Jawor przeprowadził losowanie Nie zachowując przewidzianej procedury, którą jednoznacznie określa atr. 182 PKW a więc:

Nie zachował trybu wynikającego  art. 182 §8.2 który obliguje Szefów PKW do tego, że:
„Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia

 

 

losowania, wójt, prezydent podaje do publicznej wiadomości

 

co najmniej na 2 dni przed dniem losowania,
wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie,
w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając
je w Biuletynie Informacji Publicznej.”
Terminu tego nie zachowano, losowanie przeprowadzając przed upływem 24 godzin w sobotę 18 kwietnia o godzinie 12.00. a więc 23 godziny po zarejestrowaniu ostatnich Komitetów Wyborczych, G. Brauna i J. Wilka, jak to się wyraził K. Jawor przez telefon w rozmowie z przedstawicielem prezydenta Cz-wy „tych dwóch kontrowersyjnych”.
Na moje pytanie 18 kwietnia  w siedzibie UM w Cz-wie, o podstawę prawną takiego postępowania  Krzysztof Jawor oświadczył, że mogę „sobie” złożyć zażalenie do Komisarza PKW, co czynię.
W trakcie losowania z uwagi na tendencyjne tasowanie kart i wyciąganie ich z otwartymi oczami przez przedstawicielkę UM z puszki , złożyłem wniosek, zgodnie z  art. 182 §8. 4 mówiący, że
„Czynności losowania mogą prowadzić
pod nadzorem wójta inne osoby przez niego
upoważnione” ,spotkałem się z odmową mojego wniosku również nie uzyskałem odpowiedzi na podstawę prawną takiego działania.
W związku z powyższym proszę o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia tej sprawy jak również pozostałych złożonych w innym trybie protestów,  które jednoznacznie sugerują, ze szef PKW w Cz-wie nie może piastować dalej swojej funkcji ponieważ nie jest już osobą publiczną zasługującą na zaufanie społeczne.

 

Jerzy Andrzej Zimny

 

Pełnomocnik Komitetów Wyborczych  na Prezydenta RP Grzegorza Brauna i Jacka Wilka
Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów Okr.41 Częstochowa

V-ce Przew. Oddz.TV. KSD Częstochowa.