Najbliższe szkolenia otwarte RKW: Ostrów Mazowiecka, Szczecin, Płock

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez RKW:

1 października, godz.17.00

Ostrów Mazowiecka – Centrum Dialogu Społecznego, ul. Partyzantów 7 A

5 października, godz. 18.00

Szczecin – tel. kontaktowy 501121596

Aula Nowa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie. (Dojazd tramwajem nr 5 
i 7, przystanek Karłowicza)

6 października, godz. 11.00

Płock – Centrum Edukacji, al. Kobylińskiego 25

Zapraszamy wszystkich chętnych! tel. 509458438