FORUM RKW – Zmiany w ordynacji konieczne przed wyborami 2018 roku

 

W dniu 22 kwietnia, w sobotę o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, ul. Foksal 3/5, odbędzie się FORUM RKW na temat koniecznych zmian w ordynacji wyborczej gwarantujących prawidłowy przebieg wyborów samorządowych w 2018 roku.

Proponowane przez Stowarzyszenie RKW zmiany przedstawi Marcin Dybowski.

Za chwilę skończy się ustawowy termin na zgłaszanie zmian w ordynacji wyborczej a wokół kwestii proponowanych i koniecznych zmian w ordynacji jest skandaliczne milczenie – brak reakcji na zgłaszane przez nas propozycje – Kancelarii Prezydenta, Marszałka Sejmu, rządu i partii rządzącej (jednocześnie brak jest ze strony sprawujących władzę poważnych, głębokich propozycji własnych).

Poza milczeniem osób sprawujących władzę doszło także do przedstawienia takich skandalicznych propozycji, które albo ośmieszyły samą ideę zmian albo sprzyjałyby wręcz nowym technikom fałszowania wyborów.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie omawiające sprawę fundamentalną dla naszego ustroju.

Pozdrawiam serdecznie

Marcin Dybowski
509 458 438