Zamanie prawa w okw w Wałbrzychu i okolicach

Protokół z kontroli niektórych Obwodowych Komisji Wyborczych z Wałbrzycha i okolic podczas Wyborów do Parlamentu  w dniu 25 października 2015 r., przeprowadzonych przez męża zaufania KKW Stanisława Pilusa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Wałbrzychu

Przewodniczący: Elżbieta Rutecka

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1945

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1460, do senatu 1460

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.20

W mojej obecności (na mój wniosek) liczono wyrywkowo otrzymane karty wyborcze. Nie sporządzono protokołu z tego liczenia.

Zabezpieczono rano w mojej obecności zapasowe urny wyborcze opieczętowując je. Wieczorem jedna z nich (wystawiona do głosowania) miała zerwane zabezpieczenia oraz rozerwany otwór do wrzucania kart.

Po moim i międzynarodowego obserwatora wieczornym przybyciu zawiadomiono Policję o tym, że przeszkadzamy w wyborach.

Przed otwarciem urn, nie liczono nie używanych kart.

Karty błędnie wypełnione i niewypełnione przez głosujących (wcześniej wydane) uznawano jako nieważne bez rozbicia na te grupy.

Części kart po wertowaniu i znalezieniu krzyżyka, nie przeglądano dalej i zaliczono do komitetu, na który był ten głos.

Jedna z osób liczących karty po wcześniejszym posegregowaniu na komitety wyborcze, policzyła część kart z PiS jako PO. Po mojej sugestii, przewodnicząca sprawdziła zawartość kupki z kartami z PO nie informując mnie o wynikach.

Na koniec liczenia w komisji brakowało 5 kompletów kart do głosowania w porównaniu do ilości złożonych podpisów potwierdzających odebranie kart. Tą różnicę uzupełniono otrzymując brakujące karty z komisji nr 11. Należy powtórnie przeliczyć głosy w workach obu komisji.

Sfałszowano protokół z głosowania, gdyż wprowadzone przez męża zaufania Stanisława Pilusa odręczne wpisy do protokołu zostały zmienione w wydruku komputerowym.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Wałbrzychu

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1420, do senatu 1420

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.20

Nie liczono otrzymanych kart.

Przenoszono 5 kart do głosowania z oddanymi głosami z komisji 11 do komisji 10.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1695

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1270, do senatu 1270

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Nie liczono otrzymanych kart.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 w Wałbrzychu

Przewodniczący: Bogdan Walczak

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 2252

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu ?, do senatu ? – przewodniczący nie wie ile.

Nie liczono otrzymanych kart.

Przewodniczący całkowicie nie panuje nad dokumentami i komisją.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1919

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1470, do senatu 1470

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.02

Nie liczono otrzymanych kart.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: ?

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu ?, do senatu ?

Karty przywieziono do komisji o godz.: ?

Nie udzielano żadnych informacji, zezwolono tylko na obserwacje.

Jeden z głosujących nas obrażał. Komisja nie zareagowała.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: ?

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu ?, do senatu ?

Karty przywieziono do komisji o godz.:

Odmówiono udzielania informacji.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: ?

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu ?, do senatu ?

Karty przywieziono do komisji o godz.: ?

Odmówiono udzielania informacji.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: ?

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu ?, do senatu ?

Karty przywieziono do komisji o godz.: ?

Odmówiono udzielania informacji.

Urny nieprawidłowo opieczętowane.

Zapasowe urny stoją obok niezabezpieczone.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1258

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 970, do senatu 970

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.10

Brak protokołu liczenia głosów.

Nie używają szablonów ani linijek.

Były podpisy na plombach urn.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1217

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 940, do senatu 940

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.10

Brak protokołu z liczenia kart.

Brak zapasowych urn.

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1565

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.30

Rano nie liczono kart.

Nie korzystają z szablonów.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1246

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 960, do senatu 960

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 35 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1695

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1320, do senatu 1320

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Rano nie liczono kart.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 36 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 773 w tym 6 dzisiaj doszło

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 590, do senatu 590

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 39 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1909

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1490, do senatu 1490

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Brak podpisów na opieczętowanych urnach

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 41 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1440

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1110, do senatu 1090 różne ilości

Karty przywieziono do komisji o godz.: 5,50

Błędnie informacje o sposobie głosowania

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 44 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: ?

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu ?, do senatu ?

Karty przywieziono do komisji o godz.: ?

Odmówiono udzielania informacji.

Nie używają szablonów, mylą się.

Brak na liście wyborców Pana Romana Sołtysa, zam. ul. Niepodległości 21 A/2

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 45 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 906

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 700, do senatu 700

Karty przywieziono do komisji o godz.: 5.56

Nie korzystają z szablonów.

Nie informują ustnie o skreślonych kandydatach.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 46 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1374

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1070, do senatu 1070

Karty przywieziono do komisji o godz.: 5.58

Brak protokołu z rannego liczenia.

Nie informują ustnie i zmianie ilości kandydatów.

Nie opieczętowane urny.

Brak zapasowych urn.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 57 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1377

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1060, do senatu 1060

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.05

Urny nieostemplowane.

Nie informują głosujących słownie o wykreślonych kandydatach

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 58 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1805

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1380, do senatu 1380

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.05

Brak zapasowych urn.

Były podpisy na plombach urn.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 62 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1240

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 940, do senatu 940

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.50

Brak protokołu z rannego liczenia.

Urny oklejone papierem nie podpisane.

Nie informują o wykreślonych kandydatach.

Nie używają szablonów.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 63 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1791 + 2 dopisani: 1 w wyniku pomyłki Urzędu Miasta i 1 z zaświadczeniem.

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1400, do senatu 1380 – różne ilości

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Zastaliśmy urnę prawie pełną. Dopiero w naszej obecności dzwoniono po nową.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 64 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1507

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1150, do senatu 1150

Brak protokołu z rannego liczenia.

Nie informują  braku 2 kandydatów.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 65 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1418

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1090, do senatu 1090

Karty przywieziono do komisji o godz.: przed 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 66 w Wałbrzychu

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1285

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1000, do senatu 980 – różne ilości

Karty przywieziono do komisji o godz.:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Głuszycy

Przewodniczący: Jolanta Bogucka

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 1602

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 1240, do senatu 1240

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.00

Ostatnie liczenie kart 19.10.2015

Urny opieczętowane i podpisane.

Nie informują ustnie o wykreślonych kandydatach

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 Kolcach

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 329, ubyło 5

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 250, do senatu 250

Karty przywieziono do komisji o godz.: 6.1Brak protokołu z rannego liczenia kart

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Mieroszowie

Ilość osób uprawnionych do głosowania: 670

Ilość otrzymanych kart do głosowania: do sejmu 610, do senatu 610

Karty przywieziono do komisji o godz.: 5.30

Brak protokołów z liczenia w poniedziałek i dzisiejszego.

Podsumowanie:

karty do głosowania i listy wyborców po liczeniu w przeddzień głosowania zostały zapakowane do worków, zaplombowane i opieczętowane. Plombownice pozostały w Urzędzie  Miasta (nie można wykluczyć otwarcia plomb i ponownego zaplombowania). Wykonanie pieczątki było zlecone przez Urząd Miasta (nie można wykluczyć wykonania większej niż 1 sztuki) i 1 szt przekazano do komisji,

mimo to, nie sporządzano protokołów z rannego liczenia kart do głosowania (o ile takie liczenia były wykonywane) po ich przywiezieniu,

na kartach do głosowania nie skreślono nazwisk nieaktualnych kandydatów,

przewodniczący (lub jego zastępca) z rannej zmiany czasami nie przekazywał istotnych informacji swojemu zastępcy (lub przewodniczącemu) z wieczornej zmiany,

rzadko były podpisy obok opieczętowania urn,

często nie korzystają z szablonów bo są niewygodne i kolumny na szablonach nie odpowiadają kolumnom na spisach wyborców,

często komisje nie informują ustnie o skreślonych kandydatach,

były przypadki przekazywania przez Urząd Miasta innych ilości kart do semu i senatu. Jaki powód takich różnic,

były przypadki wrogiego stosunku komisji do męża zaufania,

niemożliwe było obserwowanie całego procesu wyborczego we wszystkich komisjach.

Wnioski:

Przyczyną powyższych niedociągnięć (pomijając złą wolę i próby fałszerstwa) może być niedoinformowanie przez szkolących: przewodniczących, zastępców i członków komisji.

Nie można nie zauważyć barku kompetencji lub złą wolę Urzędu Miasta przy zabezpieczaniu kart do głosowania i sporządzaniu list wyborców.

Błędny projekt szablonów do podpisywania się na spisach wyborców w celu potwierdzenia odbioru kart do głosowania.

Urząd Miasta nie dołożył wystarczającej staranności przy sporządzaniu list wyborców.

Za mało jest mężów zaufania.

Sporządził

Stanisław Pilus