Wielki Tydzień i Zmartwychwstanie Pana Jezusa Składamy życzenia od RKW

Wesołych Świąt Zmartwychwstania!

Droga do prawdziwie godnego życia prowadzi przez Krzyż. Nie ma innej drogi powstania z martwych, nie ma innego powstania do życia, czy to w perspektywie osobistej, czy w perspektywie zbiorowej, narodowej, państwowej.

Odrzucenie Krzyża (a więc wymagań Dekalogu), życie łatwe, konsumpcyjne, zaparcie się zasad tworzących naszą łacińską, chrześcijańską, europejską cywilizację, prowadzi do zguby i tego jesteśmy świadkami w naszej Ojczyźnie, na Wschodzie i Zachodzie. Kryzys w jakim się pogrążyliśmy w latach komuny i po 1989 roku, kryzys w jakim obecnie pogrąża się świat jest najlepszym dowodem, apologią, że trzeba trwać w wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Propozycje ustrojowe, gospodarcze, które nie biorą tego pod uwagę, nigdy nie ożywią obumierającej cywilizacji.

My w perspektywie indywidualnej a Polska w perspektywie zbiorowej, inaczej nie powstaniemy do życia jak tylko odrzucając to co chcą nam zaoferować współcześni Judasze, wbrew proponowanej zdradzie musimy podjąć krzyż obowiązków i zadań, jakie postawiła przed nami Opatrzność Boża – byliśmy wielcy w swej historii, gdy dźwigaliśmy świadomie trudy życia bez oglądania się na łatwizny, gdy nie ulegaliśmy korupcji ogarniającej Europę i świat. Cokolwiek nas to kosztowało – pozostając wierni – zwyciężaliśmy, natomiast przyjmując korumpujące wzorce, zapierając się polskiego, chrześcijańskiego dziedzictwa, upadaliśmy.

Życzymy wszystkim powstania do prawdziwego, godnego życia w wolnej Polsce!