Więcej informacji od cudzoziemców, chcących nabyć polską ziemię

[z artykułu niestety nie wynika, czy chodzi o polską ziemię, która jest tylko w rękach Skarbu Państwa (w tym ziemię rolną Agencji Nieruchomości Rolnych), czy chodzi o polską ziemię w ogóle znajdującą się w posiadaniu i państwa, i obywateli polskich. Nie wiadomo też, czy chodzi wyłącznie o ziemię rolną, czy też wyłącznie o działki ziemi budowlanej a może chodzi i o ziemię rolną i o działki budowlane. (Uwaga nasza RKW)]

http://wgospodarce.pl/informacje/32005-wiecej-informacji-od-cudzoziemcow-chcacych-nabyc-polska-ziemie