Umowy Gminy Miasto Szczecin z prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pod lupą radnego miejskiego

Radny Szczecina Dariusz Matecki (PiS) postanowił zgłębić sprawę funkcjonujących w urzędzie miasta szkoleń dla pracowników, które od lat przeprowadza sędzia Grzegorz Jankowski – obecny prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Magistrat na razie nie udzielił odpowiedzi na interpelację radnego.

Sędzia Grzegorz Jankowski współpracuje z Gminą Miasto Szczecin nieprzerwanie od 1995 roku, kiedy podpisał umowę na szkolenia pracowników urzędu z ówczesnym prezydentem miasta Bartłomiejem Sochańskim. Prezydenci się zmieniali a sędzia trwał na posterunku. W ciągu 24 lat usług świadczonych GMS według danych z urzędu miasta, otrzymał z budżetu gminy łączne wynagrodzenie w wysokości 113 060 zł, a stawki za szkolenia ustalane były na drodze negocjacji obu stron.

Na podstawie 24kurier.pl

Obraz mohamed_hassan z pixabay.com

Dodaj komentarz