Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk pyta władze miasta o wywiązanie się z przedwyborczego porozumienia

W tym roku przypada półmetek kadencji wybranych w 2018 roku samorządów i wypadałoby przyjrzeć się temu jak sytuacja w gminach ma się do wyborczych obietnic i wspaniale rysowanych przed wyborami perspektyw ich rozwoju oraz poprawy życia lokalnych społeczności. Jak donosi portal dziennikbaltycki.pl stowarzyszenie Lepszy Gdańsk powiedziało właśnie władzom Gdańska sprawdzam, szczególnie, że organizację upoważnia do tego pewne przedwyborcze porozumienie.         

Chodzi o układ zawarty pomiędzy stowarzyszeniem politycznym Wszystko dla Gdańska, którego kandydatem w ostatnich wyborach samorządowych na prezydenta był Paweł Adamowicz, a stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk, które po utracie szans ich kandydatki po I turze wyborów, pomimo tego, że nie w każdej sprawie ważnej dla miasta było im dotąd po drodze, zdecydowało się oddać głosy poparcia na Pawła Adamowicza, a nie na jego kontrkandydata Kacpra Płażyńskiego. Zgodnie z przysłowiem nic za darmo, żądając za to w kadencji 2018-2023 realizacji kilku postulatów poprawiających jakość życia mieszkańców miasta.                 

Według stowarzyszenia Lepszy Gdańsk zadania samorządu, które wymagały pilnej realizacji, to m.in. powiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych o 1900 mieszkań i wsparcie mieszkańców w sądzie podczas postępowań eksmisyjnych, zwiększenie uprawnień rad dzielnic oraz środków z budżetu na ich działanie, wdrożenie programów Złota Rączka, wspierającego lokalnych seniorów podczas drobnych awarii i prac domowych oraz Gdańsk Lepszej Opieki zapewniającego utworzenie dzielnicowych ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych i miejskiego centrum pomocy ofiarom przemocy.          

Po tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza, stowarzyszenia zadeklarowały dalszą współpracę, a jego następczyni Aleksandra Dulkiewicz przejęła na siebie wypełnienie postulatów przedwyborczego porozumienia. Jak czytamy w portalu dziennikbaltycki.pl stowarzyszenie Lepszy Gdańsk zaniepokojone jest faktem, że nie tylko realizacja zapisów porozumienia stoi pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ z dziesięciu strategicznych postulatów zrealizowano dotąd zaledwie … dwa, ale co gorsza podejmowane są inicjatywy sprzeczne z tymi zapisami.           

Chodzi o przyjęty w 2019 roku system przydziału mieszkań komunalnych, który według stowarzyszenia nie tylko jest ,,w wielu przypadkach niesprawiedliwy i stygmatyzujący”, ale jeszcze ,,wykracza poza zakres uprawnień nadanych gminie w ustawie o ochronie praw lokatorów”.       

  
Więcej na stronie:    

https://dziennikbaltycki.pl/lepszy-gdansk-zarzuca-prezydent-dulkiewicz-ignorowanie-przedwyborczych-ustalen-zapewnienia-z-zamiarem-ich-niedotrzymania-sa/ar/c1-15518069

Opracowanie BC 


Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz