Ruchu Kontroli Wyborów w Legionowie

Powstanie Ruchu Kontroli Wyborów w Legionowie i powiecie legionowskim to niewątpliwy efekt chaosu i dość licznych fałszerstw wyborczych, które miały miejsce na terenie naszego powiatu podczas wyborów samorządowych na jesieni ubiegłego roku.

Już podczas wyborów prezydenckich w maju przedstawiciele RKW zasiadali w większości Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie naszego Okręgu. Przeprowadzone przed wyborami szkolenia pomogły naszym przedstawicielom w OKW pełnić aktywną i efektywną rolę. Po tych wyborach luźna dotychczas i rozbudowująca się siatka aktywistów Ruchu zorganizowała się w strukturę powiatową i szczególnie aktywną strukturę miejską w Legionowie.

Podczas wrześniowego referendum nasi członkowie Obwodowych Komisji Referendalnych byli jeszcze aktywniejsi i wychwycili wiele prób łamania prawa wyborczego.

Systematycznie przygotowywano się do udziału w październikowych wyborach parlamentarnych. Podczas tych wyborów członkowie OKW z ramienia RKW pełnili funkcje przewodniczących i zastępców przewodniczących w wielu Komisjach na terenie miasta i powiatu. Ich autorstwa są liczne protesty wyborcze skierowane do Sądu Najwyższego. Na ich rozpatrzenie nadal oczekujemy. Trzeba dodać, że z terenu Powiatu Legionowskiego zgłoszonych zostało najwięcej protestów wyborczych w skali ogólnopolskiej. To efekt solidnie przeprowadzonego szkolenia przez Pełnomocnika Powiatowego RKW, jak i poważnego potraktowania swych obowiązków przez poszczególnych członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dalsze funkcjonowanie środowiska ukształtowanego w trakcie trzech tegorocznych wydarzeń wyborczych wymaga systematycznych działań szkoleniowych, spotkań, dzielenia się doświadczeniami i świadomością niewątpliwych osiągnięć.

Potrzebę prowadzenia takiej pracy potwierdza udział kilku naszych członków w ogólnopolskim szkoleniu, które odbyło się w listopadzie w Kazimierzu Dolnym.

Nasze środowisko dobrze ocenia i uznaje za krok we właściwym kierunku proces przekształcania się Ruchu Kontroli Wyborów w Ruch Kontroli Władzy. Dostrzegamy też, że konieczne jest poznawanie źródeł patologii wyborczych, z którymi mamy w Polsce do czynienia po 1989 roku.

O patologiach polskich wyborów więcej przy najbliższej okazji.

                                                                                                          Zdzisław Koryś

Kategorie Bez kategorii