RODZICU! Poznaj swoje prawa i żądaj ich poszanowania w szkole gdy są naruszane.

Przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym Stowarzyszenie Ordo Iuris przygotowało bardzo użyteczną akcję, która ma na celu ochronienie najmłodszych przed zorganizowaną demoralizacją. Swoją drogą to faktycznie Polska jest krajem z dykty, jeżeli to NGO muszą przejmować obowiązki organów zobowiązanych do szybkiego reagowania na łamanie prawa.

Na stronie Ordo Iuris czytamy:

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom  prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Na nowy rok szkolny 2020/2021 prawnicy Ordo Iuris przygotowali:

  • Przewodnik „Prawa rodziców w szkole”
  • Informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole”
  • Wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”, które należy złożyć u wychowawcy dziecka na początku roku szkolnego

Przewodnik zawiera informacje o wymogach prawnych dotyczących zarówno zajęć nieobowiązkowych, jak i obowiązkowych. Wskazuje również główne obszary, w których może dojść do nadużyć w zakresie wkraczania w sferę wychowawczą, wyszczególnia obowiązki nauczyciela w kontekście udzielania informacji oraz opisuje działania, jakie mogą podjąć rodzice w przypadku naruszeń ich praw. Jest to cenne źródło informacji wraz z podstawą prawną przeznaczone nie tylko dla rodziców, ale również dla nauczycieli.

Materiały opracowano na podstawie doświadczeń płynących z kampanii „Chrońmy Dzieci!”, zostały zaktualizowane o informacje na temat sytuacji w czasie pandemii, m.in. jakie mogą być konsekwencje za utrudnianie e-lekcji, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli szkoła jest zamknięta, jakie są zasady płacenia czesnego w szkołach niepublicznych w okresie pandemii.

Zarówno szczegółowy przewodnik, jak i skrótowy informator oraz formularz oświadczenia wychowawczego są dostępne bezpłatnie na specjalnej stronie dlarodzicow.ordoiuris.pl.

Salvasi

źródło: Ordo Iuris

Dodaj komentarz