Rajd „Wschodnim szlakiem niepodległości” – informacja otrzymana

 

Przesyłam, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, informację o zakończonym patriotycznym rajdzie „Wschodnim szlakiem Niepodległości”, w którym uczestniczyli weterani antykomunistycznej opozycji.
Dziękuję, Janusz Olewiński

„Na przełomie miesiąca maja i czerwca br. odbył się patriotyczny rajd „Wschodnim szlakiem Niepodległości”. Udział w nim wzięli członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych przybyli z całej Polski. Program zawierał pobyt w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z walką o niepodległość naszej Ojczyzny. Odwiedziliśmy takie miejsca jak: Jata – miejsce pobytu partyzantów, Zbereże w okolicach Włodawy, miejsce śmierci gen. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, pomnik walk KOP z sowietami, Wytyczno gdzie znajduje się pomnik i cmentarz żołnierzy KOP, którzy zginęli w bitwie z sowiecką dywizją pancerną w dniu 1.10.1939 r., Międzyrzec Podlaski – pomnik Niepodległości z 1918 r., Husinka – grób nieznanego żołnierza i dowódcy oddziału, fort obronny w Łobaczewie tzw. „Wrota Wolności”, „Mały Katyń” w Kąkolewnicy, gdzie od X.1944 do II.1945 wymordowano 1,5 – 2 tys. Żołnierzy Wyklętych, w Pratulinie cmentarz oraz w Janowie Podlaskim pomniki upamiętniające walki z bolszewikami w1920 r. Natomiast w Leśnej Podlaskiej wiele tablic upamiętniających współpracę ojców Paulinów z Armią Krajową. Znajduje się tam też ściana pamięci z imiennymi tabliczkami żołnierzy i oficerów AK. W Białej Podl. i Włodawie zapoznano nas z patriotyczną historią regionu.
W Kodniu złożyliśmy hołd bohaterom walk z 1920 r. jak i w wielu innych miejscach.

Weterani „zwiedzili” także b. „obozy internowania” tj. zakłady karne w Białej Podlaskiej i Włodawie. Obecnie panują tam warunki nieporównywalnie lepsze, niż w okresie uwięzienia działaczy „Solidarności”.

Pani przewodnik przybliżała historie każdego z tych miejsc. Przy każdym pomniku – miejscu pamięci narodowej i na cmentarzach zapalane były znicze, zostawiane biało-czerwone chorągiewki, a także wykonywane pamiątkowe zdjęcia.

Ponadto zostaliśmy zaproszeni przez władze gminy Kodeń na uroczystości patriotyczno – folklorystyczne, które odbyły się w miejscowej szkole z udziałem dzieci i młodzieży, ich wychowawców i rodziców, władz i okolicznej ludności. Przyjęci zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie.

Sekretarz UG zorganizował prezentację filmu „Błogosławiona wina”, który ukazuje historię cudownego obrazu MB Kodeńskiej. W filmie ukazane zostały także mordy dokonane przez UB na Żołnierzach Wyklętych z tego regionu.

Dużym przeżyciem było spotkanie uczestników rajdu z ordynariuszem Diecezji Siedleckiej ks. bp. Kazimierzem Gurdą.

W przeddzień zakończenia rajdu odbyła wspólna kolacja przy grillu, w którym wzięło udział wiele osób miejscowych, przybyłych do Sanktuarium także z odległych rejonów kraju i spontanicznie przyłączających się do wspólnego spędzenia czasu.

Na tym spotkaniu goście byli zauroczeni bezpośrednim spotkaniem i rozmowami z nami. Spontanicznie razem z nami śpiewali patriotyczne pieśni i obozowe piosenki internowanych.

Wśród uczestników był też najmłodszy 7-letni Grześ z Wielkopolski, który mimo późnych godzin z wielką radością pozostawał z nami przy ognisku. Janusz Olewiński oddał mu swoją biało-czerwoną kokardę z ryngrafem Żołnierza Niezłomnego, z czego mały patriota był bardzo dumny.

Rajd zakończył się Mszą św. w intencji Ojczyzny, uczestników rajdu oraz ich rodzin. Proboszcz i zarazem kustosz Sanktuarium wspominając dokonania działaczy opozycji podziękował nam za wybranie miejsca na pobyt w tutejszym domu pielgrzyma.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu rajdu z rozrzewnieniem się żegnali z postanowieniem zorganizowania kolejnego patriotycznego spotkania.

Patriotyczny rajd mógł się odbyć dzięki partnerstwu i znaczącemu wsparciu Fundacji PZU oraz dotacji finansowych Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, IPN w Lublinie, za co serdecznie dziękujemy.

Patronat medialny sprawował diecezjalny tygodnik Echo Katolickie.

Janusz Olewiński”

Pod więzieniem we Włodawie.

Wytyczno, miejsce bitwy stoczonej z sowiecką dywizją pancerną

Cmentarz w Wytycznie.

Spotkanie z młodzieżą i mieszkańcami w szkole w Kodniu

Pomnik Niepodległości w Kodniu z 1918 r.

Neple – „zdobycie” sowieckiego czołgu T-34

 

Pratulin, cmentarz, grób nieznanych żołnierzy z 1920 r.

Spotkanie z biskupem