Prokurator ukarany dzięki interwencji RKW Wałbrzych

Witam. Nazywam się Grzegorz Sar. Jestem członkiem Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch kontroli Władzy, Oddział w Wałbrzychu. Chciałbym przedstawić, jak – pomimo Dobrej Zmiany – niektórzy prokuratorzy tym zmianom się przeciwstawiają lub ją lekcewarzą. Na szczęście dzięki interwencji – skardze prokurator ten został ukarany. I to jest sukces!

 W 2016 roku zwróciłem się, jako osoba prywatna, z zapytaniem w trybie administracyjnym do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, której przedstawicielem jest Pan Prokurator Rejonowy Marcin Witkowski, z wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o przesłanie kserokopii dokumentów z akt postępowania. Prokuratura Rejonowa nie przesłała mi żądanych przeze mnie dokumentów. Za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, wniosłem skargę do WSA we Wrocławiu na opieszałość/bezczynność Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu nie przesłał mojej skargi do WSA we Wrocławiu  w terminie prawem przewidzianym.

Wniosłem skargę do WSA we Wrocławiu o ukaranie Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu grzywną, za nie przekazanie skargi temu Sądowi w terminie nakazanym prawem.

WSA we Wrocławiu uwzględnił tę skargę i postanowieniem z dnia 25 października 2016 roku, sygn akt: IV SO/Wr 22/16, wymierzył Prokuratorowi Rejonowemu w Wałbrzychu, grzywnę w kwocie 100 (słownie: stu) złotych oraz zwrotem kosztów postępowania sądowego w wysokości 116 zł. 

O całej sprawie i wyroku został powiadomiony PROKURATOR GENERALNY w WARSZAWIE I jednocześnie MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.

Walka o lepszy wymiar sprawiedliwości ma sens i zachęcam jednocześnie innych o walkę w sprawie.

Z poważaniem 

Grzegorz Sar, Stowarzyszenie RKW Oddział Wałbrzych