Powyborcze podziękowania na spotkaniu z dr Jerzym Targalskim w Płocku

W piątek 11 grudnia 2015 roku odbyło się w Płocku spotkanie z dr Jerzym Targalskim – prezesem Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy.

W pierwszej części spotkania koordynator powiatowy RKW Kinga Szczepanek podziękowała osobom zaangażowanym w październikowych wyborach parlamentarnych za ich pracę i trud włożony w kontrolę uczciwości procesu wyborczego. Podkreśliła, jak niezwykle ważną rolę w ograniczeniu fałszerstw odegrał każdy członek komisji lub mąż zaufania.  Złożyła podziękowanie pełnomocnikom Komitetów Wyborczych PiS, Kukiz’15 i Partii KORWiN, których działanie zaowocowało wzajemną współpracą. Szczególne podziękowania skierowała do opiekunów obserwatorów międzynarodowych. Wszyscy zaangażowani w kontrolę wyborów otrzymali z rąk prezesa Jerzego Targalskiego podziękowania oraz dyplomy przygotowane na tę okazję przez Stowarzyszenie RKW –  Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy.

W drugiej części spotkania wystąpił dr Jerzy Targalski. Zapoznał zebranych z ideą, celami i zadaniami Stowarzyszenia, któremu przewodniczy. Stowarzyszenie ma charakter ponadpartyjny, pluralistyczny i jednoczy wszystkich, którzy dążą do budowy uczciwego państwa i zmiany obecnego  systemu opartego na kłamstwie i przepompowywaniu środków publicznych do kasy beneficjentów  okrągłego stołu. Celem Stowarzyszenia nie jest walka o władzę lecz jej publiczna kontrola, by rywalizacja na arenie politycznej toczyła się między uczciwymi politykami, a nieuczciwi, pozbawieni ochrony zdeprawowanych sędziów i prokuratorów oraz sprzedajnych mediów, z tej konkurencji odpadali.

Jerzy Targalski podkreślił potrzebę odbudowania więzi społecznych i stworzenia możliwości obiektywnego kształtowania opinii publicznej. Zaprezentował powstający aktualnie portal internetowy. Dr Targalski zaprosił wszystkich chętnych do współpracy i działania w ramach Stowarzyszenia.

W końcowej części spotkania uczestnicy zadali wiele ciekawych pytań, które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji na temat działalności Stowarzyszenia RKW oraz aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Obecnie jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia RKW w regionie płockim jest utworzenie Oddziału Terenowego w Płocku.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W STOWARZYSZENIU RKW

Kategorie Bez kategorii