Powstał Oddział RKW Żywiec

Dnia 6 września 2015 roku otwarto Oddział Powiatowy w Żywcu Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy. W drodze głosowania tajnego przewodniczącym Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia został wybrany pan Rafał Dudziak a członkami zarządu zostali wybrani: Henryk Wieczorek oraz Jolanta Omiatacz.

Kategorie Bez kategorii