Powstaje powiatowy Oddział Stowarzyszenia w Płocku

W Płocku 11 grudnia o godz. 17 odbędzie się spotkanie z Jerzy Targalskim poświęcone celom i metodom pracy Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. Po dyskusji członkowie Stowarzyszenia i osoby, które wyrażą doń akces przystąpią do wyboru w tajnym głosowaniu przewodniczącego Oddziału powiatowego i 2 członków Zarządu.

Po ukonstytuowaniu się członkowie nowego oddziału terenowego rozdzielą między siebie zadania. 

Kategorie Bez kategorii