Powiat Brzeski zmienia powiatowe insygnia.

graf.: brzeg-powiat.pl

Od 13 maja br. Powiat Brzeski używa nowego herbu oraz flagi

Jak czytamy na stronie powiatu:

Przypomnijmy, o zmianie insygniów mówiło się już od kilkunastu lat. Zgodnie z wytycznymi heraldyków działających przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, samorząd musiał zmienić m.in. herb oraz flagę, które od lat używane były bezprawnie. W 2001 roku ministerialna komisja negatywnie zaopiniowała nasze powiatowe znaki, dlatego zdecydowano, że problem należy ostatecznie rozwiązać. Czarny, gotycki orzeł na złotym tle już niedługo stanie się oficjalnym znakiem Powiatu Brzeskiego.

Uchwała, na podstawie której podjęto decyzję, zawiera informację:

„Źródła historyczne, heraldyk, Komisja Heraldyczna i MSWiA pokazują, że jako powiat reprezentujemy nie tyle późniejsze księstwo brzesko-legnickie (z herbem czteropolowym i szachownicą biało-czerwoną), a księstwo brzeskie istniejące od 1311 r. z herbem jednopolowym (pełniejszym, wyżej cenionym heraldycznie) bez takiej szachownicy. W obu wersjach orzeł jest gotycki dolnośląski („czarny”), nie jest szrafowany”

Ciekawe jak Czytelnikom naszego portalu podobają się nowe barwy Powiatu Brzeskiego, i co na to heraldycy. Barwy i znaki jednak są bardzo podobne do występujących w regionie. Oczywiście, wszystko zostało uzgodnione z odpowiednimi władzami i heraldykami.

Selwerada

  • źródło: brzeg-powiat.pl

Dodaj komentarz