Otmuchów – laptopy dla uczniów i dziennik elektroniczny do kontaktu dla rodziców

Gmina Otmuchów zakupiła kolejne laptopy w ramach projektu pod nazwą ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dzięki temu, do dziewięciu szkół zlokalizowanych w gminie Otmuchów trafi kolejna tura laptopów, które pomogą w zdalnym systemie nauczania.

Ponadto w największej ze szkół uruchomiony zostanie E-dziennik, który ma wspomóc – w dobie pandemii – kontakt rodzic-nauczyciel-uczeń.

źródło: Gmina Otmuchów

Get involved!

Comments

No comments yet