NYSA: Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Obraz Günther Schneider z Pixabay

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Szczegóły w załącznikach:

Dodaj komentarz