Nowe wybory w Oddziale RKW Szczecin

4 grudnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Szczecińskiego Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia RKW-RKW. Na miejsce Andrzeja Armińskiego, który zrezygnował z funkcji przewodniczącego wybrany został Mariusz Łojko. A. Armiński zadeklarował, że nadal będzie aktywnie uczestniczył w działaniach Stowarzyszenia RKW.

Do zarządu oddziału na funkcję wiceprezesa, na miejsce Mariusza Lalaka, który zrezygnował z pełnionej funkcji z powodu przeprowadzki do innego województwa, wybrany został Paweł Herbut.

Zmiana kierownictwa jest podyktowana podjęciem przez oddział zadań kontroli władzy. Nowo wybrane osoby mają duże doświadczenie i dorobek w tej dziedzinie.

RKW Szczecin

Kategorie Bez kategorii