Muzeum Auschwitz unieważniło konkurs na koncepcję wystawy polskiej

Muzeum Auschwitz unieważniło konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej i architektoniczno-budowlanej nowej ekspozycji „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej”. Wykluczono jedynego uczestnika – podało w piątek Muzeum.

„Organizator unieważnia konkurs (…), gdyż wykluczono (…) jedynego uczestnika, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału” – głosi komunikat podpisany przez dyrektora Muzeum Piotra Cywińskiego.

Placówka ogłosiła konkurs z początkiem sierpnia br. „Przyszła wystawa polska w bloku 15 będzie istotnym rozszerzeniem przygotowywanej aktualnie nowej wystawy głównej. W KL Auschwitz było uwięzionych ponad 140 tys. polskich więźniów. W ramach Zagłady Niemcy skierowali do obozu ok. 300 tys. Polaków pochodzenia żydowskiego. Wielu Romów, których tu zamordowano także pochodziło z przedwojennych terenów Rzeczypospolitej” – wskazywał wówczas Cywiński.

Łukasz Lipiński z biura prasowego Muzeum przypomniał, że istniejąca wystawa stała prezentowana jest w bloku 15 na terenie byłego obozu Auschwitz I od 1985 r.

Lipiński zaznaczył, że ekspozycja „Walka i martyrologia Narodu Polskiego w latach 1939-1945” jest obecnie jedną z najstarszych, jakie są prezentowane na terenie Miejsca Pamięci.

Nowa wystawa, która miałaby powstać w ciągu najbliższych trzech lat, zajmie dwa piętra historycznego bloku 15. „Zostanie ona sfinansowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – dodał.

Wystawa będzie prezentowała losy Polaków w niemieckim obozie, traktując o początkach wojny i okupacji niemieckiej w Polsce, obrazując skalę prześladowań, planowość dokonywanych przez niemiecką policję aresztowań oraz towarzyszące im okrucieństwo. Przedstawiać będzie historię pierwszych więźniów obozu – Polaków, pełniąc funkcje wprowadzenia do narracji edukatorów Miejsca Pamięci o genezie Auschwitz oraz stanowiąc prolog do historii Zagłady.

„Ekspozycja zostanie dostosowana do zróżnicowanych oczekiwań odwiedzających Miejsce Pamięci. Wprowadzenie nowych wątków wzbogaci narrację edukatorów, w efekcie podnosząc jej wartość edukacyjną. Elementy wizualne – fotografie, plansze, opisy – zostaną zaprojektowane w sposób, który pozwoli nie tylko odwiedzającym indywidualnie, ale również grupom, na nieograniczony dostęp do prezentowanych treści” – podał Lipiński.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych z Tarnowa przybył do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Polacy stanowili pierwszą, pod względem liczby osób deportowanych do obozu, grupę więźniów.

Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Polaków pochodzenia żydowskiego. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,32 mln osób. W br. w związku z pandemią liczba ta prawdopodobnie nie przekroczy 600 tys.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz