MS: Sprostowanie w „Gazecie Wyborczej”

MS informuje:

„Gazeta Wyborcza” sprostowała w dzisiejszym numerze nieprawdziwe informacje, jakie opublikowała 11 maja br. w artykule „Stracisz majątek bez wyroku”.

Nieprawdą jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt przepisów pozwalający konfiskować dorobek życia także temu, kto nie jest podejrzany o przestępstwo – przepisy zezwalające w uzasadnionych wypadkach na takie działanie obowiązują już od kilkunastu lat.

Nieprawdziwe są także podane przez „Gazetę Wyborczą” informacje, że w przypadku wejścia w życie proponowanych rozwiązań wystarczy, że osoba majętna będzie np. utrzymywać kontakt ze sprawcą przestępstwa i może wówczas być narażona na ryzyko związane z obowiązkiem wykazania pochodzenia całego swego majątku pod rygorem jego przejęcia przez państwo. Niezbędne jest uprzednie okresowe posiadanie konkretnych aktywów przez przestępcę, a osoba, której te aktywa zajęto, musi wykazać legalność tego konkretnego mienia, a nie całego majątku.

Ta strata musi nastąpić po wyroku sądu, a nie – jak napisała w maju „Gazeta Wyborcza” – bez wyroku.

Prosimy redakcje o niepowielanie nieprawdziwych informacji opublikowanych w artykule „Stracisz majątek bez wyroku”.

źródło: MS

Dodaj komentarz