Mężowie zaufania mogą nagrywać pracę komisji wyborczych

Szanowni Państwo,

Apeluję do osób, które zostały członkami OKW aby znalazły chętnych do pełnienia funkcji męża zaufania lub obserwatora społecznego w swojej Komisji na wypadek, gdyby musiały chwilowo opuścić lokal wyborczy.
Proszę pamiętać, że członkowie OKW jak i mężowie zaufania mają uprawnienie wnoszenia pisemnych uwag do końcowego protokołu wyborczego Komisji.Obserwatorzy mogą wnosić ustne uwagi w trakcie prac Komisji do przew. OKW.

Należy tak prowadzić kontrolę wyborów aby nie dać się sprowokować przew. OKW i dotrwać do sporządzenia protokołu końcowego Komisji aby wnieść do niego swoje uwagi. Przew. OKW posiada uprawnienie do wnioskowania do Komisarza Wyborczego o usunięcie osób, które w jego ocenie „naruszają” porządek i „przeszkadzają” w pracach Komisji.Jednocześnie mamy prawo i obowiązek zgłaszać zauważone przestępstwa i naruszenia prawa wyborczego przew. OKW, Komisarzowi Wyborczemu (w formie mailowej i tel.) oraz Policji.

W trakcie pracy w Komisji starajmy się pozyskać inne osoby biorące udział w jej pracach a świadków zauważonych przez nas zdarzeń poprośmy o kontakt tel. i mailowy do siebie. Może być przydatny przy zgłaszaniu protestu wyborczego po wyborach.
Szczegóły procedury dot. protestu wyborczego i „Wzór protestu do SN” prześlę jutro albo w poniedziałek po wyborach.

Pozdrawiam i życzę powodzenia
Andrzej Zdun Stowarzyszenie RKW – Mazowsze, tel. 692 443 703

Komentarz redakcji: proszę filmować wszystko od momentu zamknięcia lokali wyborczych aż do sporządzenia protokołu. Mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni maja prawo robić zapis video z prac komisji. W ten sposób udokumentowane zostaną wszystkie ewentualne nadużycia i nieprawidłowości.

EB

Dodaj komentarz