Kontrowersje wokół premii dla urzędników skarbowych i nagród w Ministerstwie Finansów

Podatnicy w starciu z urzędami skarbowymi nie mają szans. Zaskarżanie decyzji urzędów skarbowych do wyższej instancji to fikcja.

  
Wakacje skarbowe, które zafundował podatnikom rozdmuchany nagle do rangi jedynego wroga ludzkości koronawirus za nami. Urzędy skarbowe wróciły do swoich normalnych działań. Kasa państwa jak nigdy dotąd święci pustkami, a i apetyty urzędników na wysokie premie nie zmalały. Jak donosi portal money.pl w czasie tzw. pandemii kontroli skarbowych w całym kraju było ponad czterokrotnie mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a i tak wszczęto ich ponad 700. W regionie lubuskim liczba zakończonych kontroli skarbowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 spadła z 58 do 19, a liczba kontroli rozpoczętych z 72 do 18.     

    
Lubuskie firmy podobnie jak wszystkie w kraju, które otrzymały od rządu finansowe wsparcie, muszą się teraz liczyć z rychłym nalotem pracowników administracji skarbowej, których zadaniem jest skontrolować zasadność udzielenia pomocy publicznej, a przy okazji zawsze coś na każdego podatnika się znajdzie. Urzędy prześcigają się w walce o najwyższą efektywność. Jak donosi portal gazetaprawna.pl w rankingu najlepszych małych urzędów skarbowych ze względu na efektywność na pierwszym miejscu znalazł się US w Wołowie, w którym we wszystkich prowadzonych postępowaniach kontrolnych stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. Można? Można!                          

Co prawda delikwent poddany prześwietleniu skarbowemu i rzekomo złapany na niecnym uczynku zawsze może od nieprzychylnej decyzji fiskusa się odwołać i zaskarżyć ją do wyższej instancji, czyli izby administracji skarbowej, ale dzięki systemowi nagradzania tamtejszych urzędników tak naprawdę ta wiele obiecująca możliwość jest fikcją. Bowiem wysokość nagród im wypłacanych zależy nie jak to zwykle bywa od wypełniania wyjątkowych zadań wykraczających poza obowiązki wynikające ze stosunku pracy, ale od tego ile z zaskarżonych decyzji podjętych przez urzędy niższej instancji utrzymają w mocy.         

Jak donosi portal gazetaprawna.pl na poparcie tego mało przyjaznego podatnikom faktu, w 2018 roku izby administracji skarbowej odwołały w całym kraju co czwartą decyzję wydaną przez skarbówki, ale w 2019 roku już tylko co siódmą. Portal prawo.pl dotarł do danych dotyczących nagród dla pracowników skarbówek: ,,pracownik urzędu skarbowego dostanie 100 proc. nagrody, jeśli w kwartale zakończy trzy lub więcej kontroli celno-skarbowych. Nagradzane są także dodatkowe wpłaty, duże przypisy, decyzje o zabezpieczeniu, udział w zorganizowanych akcjach, utrzymanie sprawy przez drugą instancję i sądy”.            

Wielkie kontrowersje budzi nie tylko sprawa zasad przyznawania premii urzędnikom skarbowym, ale również wysokości nagród wypłacanych w Ministerstwie Finansów. Jak czytamy w portalu prawo.pl:                  ,,W 2019 roku przeciętna nagroda brutto w samym tylko Ministerstwie Finansów na jednego zatrudnionego wyniosła 16 845 złotych (z tego z nadwyżki ponad 3 proc. odpis – 13 755 złotych). Dla funkcjonariuszy było to przeciętnie 17 455 złotych”.  

Jak słusznie zauważa dziennikarz portalu prawo.pl za wyjątkowo dobrze wykonaną pracę premia się należy i również dotyczy to pracowników urzędów skarbowych, jednak pod warunkiem, że nie odbywa się to kosztem podatników!           

Opracowanie BC         ’

Dodaj komentarz