Gminny Organizator Sportu?

Michał Mitoraj, syn Władysława Mitoraj, sołtysa sołectwa Szerzyny i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szerzyny został wyznaczony przez Wójta przewodniczącym Rady Sportu Gminy Szerzyny (ciało opiniodawcze), mimo, że nie jest członkiem żadnego klubu sportowego, co było warunkiem zgłoszenia kandydatury.

Został zgłoszony i powołany do Rady Sportu z uwagi na to, że rzekomo pełni funkcję Gminnego Organizatora Sportu.

6 stycznia 2016 złożyłem wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o udzielenie odpowiedzi w następującym zakresie:

1. podania podstawy prawnej w oparciu o którą Wójt przyjął zgłoszenie dokonane przez dyrektorkę szkoły w Czermnej Edytę Faber, kandydaturę Michała Mitoraja do Rady Sportu Gminy Szerzyny, w związku z Ogłoszeniem o naborze kandydatów do Rady Sportu, FER.426.6.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

2. udostępnienia skanu dokumentu potwierdzającego powołanie przez Wójta Gminy Szerzyny, Michała Mitoraja na funkcję Gminnego Organizatora Sportu,

3. skanu dokumentu określającego zakres praw i obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję Gminnego Organizatora Sportu, oraz

4. jakimi obiektami sportowymi należącymi do Gminy i Jednostek podległych Gminie, zarządza menedżer sportu Michał Mitoraj?

 

18 stycznia 2016 r. otrzymałem następującą odpowiedź:

można ją pobrać niżej w formacie pdf

 

Kategorie Bez kategorii