Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące selekcji i zbierania odpadów komunalnych

Od przyszłego roku ustawa nakłada na każdego mieszkańca obowiązek segregowania śmieci. Nie zastosowanie się do przepisów może grozić karą pieniężną w wysokości nawet czterokrotności stawki podstawowej za wywózśmieci.. Wystarczy, że w pojemniku na odpady mieszane znajdą się materiałyktóre nadają się do recyklingu. Mieszkańcy bloków będą odpowiadali za uchybienia zbiorowo. Celem na  kilka najbliższych lat jest … Czytaj dalej

Katowice – miastem smrodu ? (MO)

Mimo, że Katowice są najbardziej zielonym miastem w Polsce z 73% powierzani pokrytej lasami – to niestety – również jednym z bardziej smrodliwych… Co jest oczywiste ale nieuświadomione… W ubiegłych tygodniach była głośna sprawa pożarów wysypisk śmieci, katastrofy ekologicznej związanej z destrukcją oczyszczalni ścieków „Czajka” – a także lokalizacjami niektórych, szczególnie uciążliwych, zakładów przetwórstwa spożywczego. … Czytaj dalej