Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące selekcji i zbierania odpadów komunalnych

Od przyszłego roku ustawa nakłada na każdego mieszkańca obowiązek segregowania śmieci. Nie zastosowanie się do przepisów może grozić karą
pieniężną w wysokości nawet czterokrotności stawki podstawowej za wywózśmieci.. Wystarczy, że w pojemniku na odpady mieszane znajdą się materiały
które nadają się do recyklingu. Mieszkańcy bloków będą odpowiadali za uchybienia zbiorowo. Celem na  kilka najbliższych lat jest odzyskiwanie surowców wtórnych na poziomie 50 procent.W całej Polsce będzie funkcjonował jednolity system zbierania odpadów komunalnych i segregowania ich do 5 pojemników..
Do pojemnika BRĄZOWEGO bioodpady, czyli ulegające biodegradacji odpady kuchenne (z wyjątkiem mięsa), spożywcze i pochodzące z ogrodów. Do pojemnika NIEBIESKIEGO papier, do ŻÓŁTEGO metal i tworzywa sztuczne, do ZIELONEGO szkło a do SZAREGO odpady zmieszane.


na podstawie  gazeta.lubuska.pl

Dodaj komentarz