Katowice – miastem smrodu ? (MO)

Mimo, że Katowice są najbardziej zielonym miastem w Polsce z 73% powierzani pokrytej lasami – to niestety – również jednym z bardziej smrodliwych…

Co jest oczywiste ale nieuświadomione…

W ubiegłych tygodniach była głośna sprawa pożarów wysypisk śmieci, katastrofy ekologicznej związanej z destrukcją oczyszczalni ścieków „Czajka” – a także lokalizacjami niektórych, szczególnie uciążliwych, zakładów przetwórstwa spożywczego.

Niestety, do świadomości społecznej nie przedostaje się sprawa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej – dzielnicy Katowic będącej na granicy z Sosnowcem i Czeladzią.

Sprawy tego typu nie są nowością dla Katowic. Głośną sprawą była „awaria” oczyszczalni Klimzowiec w Chorzowie, położonej przy potężnym katowickim osiedlu Tysiąclecia zamieszkałym przez 26 tysięcy ludzi.
Gazety o tym szeroko pisały:

https://dziennikzachodni.pl/oczyszczalnia-klimzowiec-brzydko-pachnie-bo-padalo/ar/276947

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,18875079,katowice-fetor-z-rawy-otula-rynek-chyba-znamy-powod.html

Niestety, mieszkańcy Dąbrówki Małej, południowych Siemianowic, Milowic nie mają takiego szczęścia do nagłośnienia smrodliwego problemu – są to po prostu biedne dzielnice, kiedyś leżące na peryferiach miast. Miasta jednak coraz bardziej rozrosły się – i przeistoczyły w jedną, wielką aglomerację – która upycha w „cywilizacyjnych dziurach” to co jest mocno niewygodne.

Technologi nie da się oszukać…

Tak, technologi nie da się oszukać… Przyczyna prawie zawsze jest taka sama – nie da się oszukać fizyki i procesu technologicznego. Tak jak w przypadku smrodu wydobywającego się z oczyszczalni Klimzowiec – gdzie nie zachowano reżimu technologicznego – tak i w tym przypadku – nie przestrzega się jasnych norm.

Na zdjęciu powyżej widać uchylone klapy w utylizatorni.

Obywatelska obrona

Mieszkańcy założyli „Stowarzyszenie Miasto Bez Smrodu”. W jego deklaracji możemy przeczytać:

W związku z brakiem skuteczności działań zarówno zarządu MPGK Katowice jak również Urzędników Miasta Katowice, zostało powołane, stworzone oraz zarejestrowane stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Miasto Bez Smrodu”, które w imieniu nas wszystkich, czyli mieszkańców Katowic, Sosnowca, Czeladzi oraz Siemianowic Śląskich wystąpi przeciwko miastu Katowice oraz MPGK Katowice celem całkowitego zamknięcia zakładu MPGK. Cel Stowarzyszenia jest jasny. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy dotkniętych tym problemem okolic, mogli w końcu żyć normalnie, bez smrodu, w spokoju. Chcemy, aby każdy obywatel mógł w końcu odetchnąć, nie martwić się, że znowu będzie śmierdzieć, aby w końcu, każdy z nas był w stanie cieszyć się miejscem, w którym mieszka.

Należy tylko przyklasnąć inicjatywie i patrzeć na ręce instytucjom odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa…

źródło: Stowarzyszenie „Miasto Bez Smrodu”

Dodaj komentarz