Dzisiaj upływa możliwość złożenia odowołania od weryfikacji merytorycznej wniosków dotyczących budżetu obywatelskiego.

W piątek, 21 sierpnia ogłoszone zostały wyniki kolejnego etapu VII edycji Budżetu Obywatelskiego. Według nich pozytywnie weryfikację formalną przeszło 76% wniosków. Wnioskodawcy projektów, które nie zostały jednak ocenione pozytywnie, mają możliwość do złożenia odwołania od tej decyzji.


Według Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, Wnioskodawcy mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak:

imię i nazwisko wnioskodawcy,

nr ID zadania, tytuł zadania,

uzasadnienie odwołania,

oraz należy je złożyć w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji merytorycznej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Całość zasad dotyczących składania odwołania od decyzji zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego (par. 4 ust. 1-4). Lista negatywnie zweryfikowanych wniosków dostępna jest w ostatnim artykule o wynikach weryfikacji. Zachęcamy również do zapoznania się z wszystkimi zgłoszonymi projektami w zakładce PROJEKTY – wykaz projektów

Przypominamy, że czas na złożenie odwołania mija 26 sierpnia br. o godzinie 23:59.

źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz