Czy Grzegorz Braun nie potrafi czytać ze zrozumieniem, czy rzeczywiście popiera „wartości” proaborcyjne?

W swoim apelu, mundurowi wyższych szarż w stanie spoczynku, wystosowali krótki apel do rządu, żeby wszystko było dobrze.

Popełnili jednak przy tym kilka kardynalnych błędów, pod którymi podpisuje się arcykatolicki poseł Grzegorz Braun. Obserwujemy dziwną zbieżność poglądów starej postkomuny i „szczęćbożującego” Grzegorza Brauna. Popatrzmy, jak to wygląda.

W apelu, na samym początku, widzimy poważne przekłamanie. Stwierdza się tam, iż zaostrzono przepisy aborcyjne. Fakty jednak są takie, iż Trybunał Konstytucyjny unieważnił niekonstytucyjny zapis w ustawie. To jednak nie to samo, co „zaostrzyć” jakieś przepisy, na przykład, poprzez wprowadzenie nowelizacji, czy uchwalenie nowej ustawy. Kto tego nie rozumie, nie wie czym są kanony państwa prawa oraz nie zna podstawowej zasady, czyli hierarchicznej struktury prawa obowiązującego w Polsce oraz źródeł prawa.

Drugim koszmarnym błędem jest powielanie neo-marksistowskich tez językiem nowomowy post marksistowskiej podmieniającym znaczenie słów. Otóż w „Apelu”, za wartości uznaje się popieranie aborcji, jako „prawa” kobiet. Tradycyjnie nie wspomina się o prawach nienarodzonych dzieci.

A wszystko to w sosie retoryki „woli większości”, co również jest manipulacją, ponieważ każde prawo, które obowiązuje, uchwalane jest na zasadzie większości – zatem jeśli chodzi o zmianę prawa, to potencjalną większość należy dopiero zbudować, wybrać posłów i uchwalić normalne, większościowe prawo. Tym zabawniejsze jest to w kontekście wściekłych ataków na zapisy konstytucyjne bronione przez TK, gdyż konstytucję uchwalono dużo większą większością (2/3), aniżeli zazwyczaj uchwala się inne przepisy (większość zwyczajna, to taka, gdy jest o jeden głos więcej, niż posiada mniejszość i jest to wystarczającą większością).

W podsumowaniu znajdujemy wezwanie do obrony porządku konstytucyjnego. Kuriozum schizofreniczno-polityczne, które popiera również Grzegorz Braun. WSTYD panie Grzegorzu.

Pełna treść apelu

My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.

W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.

Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi.

Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar.

Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

Apelujemy:

  • do rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań, 
  • do policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy – „ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,
  • do organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych – oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,
  • do autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii.

Poniżej lista generałów i admirałów popierających apel:

GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO

Jacek Biel

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz