Cała prawda o IV Rozbiorze Polski z 17 września 1939r.

„Naród który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek”
(Marszałek Polski Józef Piłsudski)

Legenda:

 linia czerwona oznacza granice II RP z lat 1918-1945

 linia niebieska oznacza granice Polski które miały być po 1945r zgodnie z tzw. Linią Curzona + Prusy ale z winy aliantów (głównie USA), Stalin wykreślił swoją wersję polskiej granicy wschodniej w oparciu o pakt Ribbentrop-Mołotow oraz Hitler-Stalin z 1939r. i tzw. Linię Namiera a część północną Prus zabrał dla siebie jako zdobycz wojenną (przy akceptacji USA i Wlk.Brytanii )

 kolor różowy – oznacza teren obecnej Polski

DN – dywersja niemiecka
DS – dywersja sowiecka
LU – Legion Ukraiński
OUN-UPA – hitlerowska agentura w Polsce której zadaniem było wzniecić wewnętrzną rebelię w momencie ataku na Polskę – III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR – tzw. atak od wewnątrz.

III Rzesza
ZSSR
Litwa (aneksja Wilna)
Słowacja ( Republika ks. Tiso)
Ukraina ( Legion Ukraiński)
OUN-(UPA)- faszyści ukraińscy)
niemiecki nazizm
NSDAP
+sowiecki komunizm
KPZR
+ukraiński faszyzm
OUN-UPA
=IV rozbiór
Polski

Źródło : http://www.ivrozbiorpolski.pl/

Dodaj komentarz