Apel za dezubekizacją

W Trybunale Konstytucyjnym rozstrzyga się kwestia zgodności ustawy dezubekizacyjnej z konstytucją. Dzięki ustawie byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL pozbawiono niesprawiedliwych przywilejów emerytalnych.

Poszkodowani i prześladowani przez bezpieczniaków dawni opozycjoniści wystosowali w tej sprawie petycję skierowaną do prezes Trybunału Julii Przyłębskiej. „Funkcjonariusze komunistycznego aparatu terroru mordowali, torturowali i dokonali niezliczonych przestępstw na działaczach niepodległościowych”, dlatego „Niepodległa i suwerenna Polska nie ma żadnego obowiązku utrzymywać funkcjonariuszy służb, które występowały przeciw niepodległości” – piszą.


Pełna treść apelu:

W imieniu prześladowanych i poszkodowanych przez aparat terroru PRL zwracamy się do Przewodniczącej składu orzekającego – prezes TK Juli Przyłębskiej oraz do całego składu orzekającego TK (Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie) o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP wszystkich zakwestionowanych przepisów przedmiotowej ustawy.  

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Służba Bezpieczeństwa, wywiad, kontrwywiad, Informacja Wojskowa i inne instytucje aparatu terroru państwa totalitarnego jakim była PRL, były organizacjami przestępczymi (również według obowiązującego prawa PRL) i wysługiwały się obcemu mocarstwu – Związkowi Sowieckiemu. Funkcjonariusze komunistycznego aparatu terroru mordowali, torturowali i dokonali niezliczonych przestępstw na działaczach niepodległościowych. Wszystkie zatrudnione tam osoby miały pełną świadomość, że służą utrzymaniu przy władzy narzuconego przez Imperium Sowieckie reżimu oraz  utrzymaniu w posłuszeństwie narodu Polskiego. Funkcjonariusz śledczy, referent od obsługi aparatu podsłuchowego, maszynistka czy sprzątaczka, wszyscy oni byli trybami tej przestępczej machiny. 
Niepodległa i suwerenna Polska nie ma żadnego obowiązku utrzymywać funkcjonariuszy służb, które występowały przeciw niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i prześladowały jej najlepszych synów.

 • Adam Borowski  
 • Emil Broniarek
 • Roman Bielański
 • Mirosław Chojecki
 • Stanisław Fudakowski
 • Jerzy Langer
 • Mirosława Łątkowska
 • Tadeusz Markiewicz
 • Andrzej Michałowski
 • Czesław Nowak 
 • Andrzej Rozpłochowski
 • Tomasz Olko
 • Andrzej Osipow
 • Maciej Kublikowski
 • Wacław Holewiński 
 • Przemysław Miśkiewicz
 • Jan Romuald Cegielski
 • Grzegorz Opala
 • Krzysztof Gosiewski
 • Eugeniusz Karasiński
 • Andrzej Sobieraj
 • Ryszard Majdzik
 • Kazimierz Korabiński
 • Jacek Smagowicz
 • Andrzej Szkaradek
 • Wojciech Borowik
 • Andrzej Anusz
 • Zbigniew Kopczyński
 • Maciej Wojciechowski
 • Jędrzej Lipski
 • Adam Żabicki
 • Robert Szczurek
 • Adam Kalita    
 • Grzegorz Surdy     
 • Zdzisław Szczur    
 • Piotr Hlebowicz      
 • Leszek Jaranowski  
 • Tolek Piekałkiewicz   
 • Adam Macedoński    
 • Stanisław Brzeźniak 
 • Andrzej Szkaradek

Christopheros

Dodaj komentarz