Zielona Góra zamieni się gruntami z gminą Świdnica. Radni zatwierdzili zmianę granic miasta

                  
Rada miasta na nadzwyczajnej sesji prawie jednomyślnie podjęła uchwałę o włączeniu do Zielonej Góry sołectwa Wilkanowo, które dotąd było częścią gminy Świdnica. Wszystko przez budowaną obwodnicę południową miasta.              

Gmina Świdnica, jako rekompensatę za stratę działek, na których będzie przebiegała obwodnica Zielonej Góry otrzymała w ramach wymiany działki sołectwa Jeleniów, które zostały wyłączone z mapy administracyjnej miasta.              

Władze Zielonej Góry podjęły decyzję o rozszerzeniu granic z powodu położenia planowanej obwodnicy południowej, która będzie przebiegała na odcinku długości ok. 1,5 km na terenie gminy Świdnica. Aby uniknąć kłopotliwej sytuacji istnienia dwóch zarządców, zielonogórski magistrat zaproponował gminie zamianę gruntów.             

Włączenie do granic miasta części gminy Świdnica spowoduje, że cały teren, na którym będzie przebiegała obwodnica znajdzie się pod zarządem miasta Zielona Góra co znacznie ułatwi wszelkie procedury i formalności oraz podejmowanie decyzji związanych z realizacją inwestycji jak i późniejszą eksploatacją obwodnicy.             

Przed podjęciem ostatecznej decyzji nie obeszło się bez konsultacji społecznych w tej sprawie. I choć wójt gminy Świdnica i część jej mieszkańców uważali, że złożona propozycja zamiany nie jest dla nich korzystna, potwierdziły konieczność takiego przedsięwzięcia.       

        
Na podstawie swidnica.zgora.pl,   se.plhttps://swidnica.zgora.pl/PL/1000/1466/Czy_terytorium_gminy_sie_zmieni/k/

https://www.se.pl/zielona-gora/zielona-gora-bedzie-wieksza-jest-decyzja-rady-miasta-aa-hYDG-N2uC-KBZW.html

Oprac. BC

Obraz geralt z Pixabay

Dodaj komentarz