W Legnicy zlikwidowano już 2600 „kopciuchów” dzięki dotacji miasta. Nadal można składać wnioski

W roku 2020 legniczanie złożyli już ponad 500 wniosków o dofinansowanie modernizacji instalacji grzewczych na kwotę 3 mln 277 tys. zł.

Nadal mogą je składać. W lipcu i sierpniu przeprowadzono ponad sto wizji lokalnych w mieszkaniach, których właściciele zmodernizowali system ogrzewania.

Od ponad pięciu lat w Legnicy działa program udzielania dotacji na wykonane przez mieszkańców inwestycje, polegające na zamianie ogrzewania paliwem stałym na ekologiczne. W latach 2015-2019 podpisano 975 umów z mieszkańcami na kwotę blisko 5 mln zł.

Od 2015 roku mieszkańcy złożyli już 1463 wnioski o dofinansowanie ekologicznych inwestycji grzewczych i zlikwidowali 2598 starych pieców – „kopciuchów”.

Przypomnijmy zasady, jakie obowiązują w procedurach dofinansowania przedsięwzięć likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na przyjazne środowisku, czyli: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej i Odnawialne Źródła Energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

Do korzystania z dotacji uprawnione są:

·         osoby fizyczne: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym;

·         wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Wysokość dotacji

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych na zmianę systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy czym ustala się górne limity wysokości dotacji:

·         dla domu jednorodzinnego – 10 000,00 zł;

·         dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7 000,00 zł;

·         w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.

Es.

Dodaj komentarz