Szpital MSWiA w Białymstoku został przekształcony w szpital jednoimienny

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w województwie podlaskim, zaistniała konieczność uruchomienia drugiego szpitala jednoimiennego, zakaźnego. Wojewoda podlaski wydał polecenie przeprofilowania Szpitalowi MSWiA w Białymstoku z dniem 14 kwietnia 2020 roku.

Mając na uwadze wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, niezbędne jest zwiększenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej COVID-19, w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego w jednoimienny szpital zakaźny ma na celu zwiększenie dostępności świadczeniobiorców do leczenia choroby zakaźnej COVID-19.

Przekształcenie usprawni przede wszystkim proces diagnozowania, hospitalizowania i leczenia osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, co jednocześnie spowoduje zminimalizowanie ryzyka zawieszenia działalności innych wysokospecjalistycznych oddziałów szpitalnych, w szczególności z terenu Miasta Białegostoku i okolic.

Szpital MSWiA w Białymstoku ma 159 łóżek oraz 16 respiratorów. Będzie przyjmował pacjentów tylko i wyłącznie z potwierdzoną chorobą COVID-19 lub osoby, u których występują objawy koronawirusa, lecz nie mają jeszcze potwierdzenia choroby. Do 13 kwietnia Szpital jest zobowiązany do rozlokowania swoich dotychczasowych pacjentów, od 14 kwietnia powinien działać jako jednoimienny.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Dodaj komentarz