Szczecińscy urzędnicy uważają, że jak są pieniądze, to mogą je do woli brać

Prawie milion złotych nagród w 2019 roku dla szczecińskich urzędników. W tym roku magistrat nagrodził ich pracę już kwotą 105 tys. zł.              

Dramatyczny spadek dochodów miast najwyraźniej gminy Szczecin nie dotyczy. Na nagrody dla urzędników zawsze się jakiś fundusz znajdzie. W bieżącym roku jeden z czterech zastępców prezydenta otrzymał 10 tys. zł nagrody. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin otrzymali już w tym roku łącznie 16,7 tys. zł premii (9 osób) i 25 tys. zł nagród (4 osoby), a dyrektorom-kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie przyznano razem 70 tys. zł nagród (14 osobom).              

Co prawda jak zapewnił na portalu 24kurier.pl sekretarz miasta Ryszard Słoka w odpowiedzi na zapytanie radnego PiS Dariusza Mateckiego o plany magistratu dotyczące wypłat w kolejnych miesiącach premii i nagród dla prezydenta Szczecina i jego zastępców, sekretarza miasta, skarbnika, pełnomocników, dyrektorów podległych urzędowi miejskiemu instytucji i dyrektorów wydziałów urzędu: 

– W kolejnych miesiącach nie są planowane wypłaty nagród dla wymienionych osób.      
Ale co będzie w następnych, po kolejnych miesiącach nie wiadomo, być może nagrody za pracę w trudnych warunkach będą się urzędnikom należały i środki na nie przeznaczone nie zostaną przesunięte na inne ważniejsze dla funkcjonowania gminy cele.             

Sprawa jest godna uwagi, bo w ubiegłym roku magistrat wypłacił urzędnikom łącznie niebagatelną kwotę 991 tys. zł nagród, w tym zastępcom prezydenta 97 tys. zł, skarbnikowi i sekretarzowi po 23 tys. zł, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy 412 tys. zł i kierującym jednostkami organizacyjnymi urzędu miasta 436 tys. zł. Na premie miasto w 2019 roku wydało znacznie mniej pieniędzy. Dotyczyły tylko dyrektorów podległych miastu instytucji ( 32,1 tys. zł łącznie dla 9 osób), ale co ciekawe w 2018 roku premię w wysokości 6 tys. zł otrzymała również zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska, która tę funkcję sprawowała zaledwie of początku grudnia 2018 roku. 

Szczeciński magistrat działa w myśl zasady, że jak są pieniądze, to trzeba je brać, a nie zostawiać na trudne czasy, które niestety jak widać, mogą dopaść znienacka.            

Oprac. BC

Dodaj komentarz