Rocznica hymnu Polski . Krzyż w herbie powiatu biłgorajskiego .

Józef Rufin Wybicki – autor tekstu Mazurka Dąbrowskiego – hymnu Polski/foto. Wikipedia/

26 lutego 1927 r. minister spraw wewnętrznych i administracji Felicjan Sławoj Składkowski rozporządzeniem wprowadził nowy hymn Polski , Mazurek Dąbrowskiego . W latach dwudziestych do miana hymnu polskiego pretendowały cztery pieśni : „Bogurodzica” / pierwszy hymn polski / , „Rota” , „Boże coś Polskę” i „Mazurek Dąbrowskiego” . Piłsudczycy bez wątpliwości byli za ostatnią opcją . W sejmie na ten temat nie odbyła się debata ani głosowanie . Ustanowiono hymn rozporządzeniem ministra . Gdyby w latach 1919-1922 odbyło by się na ten temat głosowanie w sejmie , to najpewniej wybrano by na hymn,, Boże coś Polskę ‘’ , ponieważ to stronnictwa narodowo-demokratyczne i centrowo-prawicowe miały przewagę .

Polska i Naród Polski Katolicki w większości , do dziś nie ma odwołania do Boga , podobnie w godle Polski i Konstytucji .

Mazurek Dąbrowskiego wyrósł z dziedzictwa Oświecenia i dystansował się od dziedzictwa katolickiego. Ówczesny obóz niepodległościowy bardziej ufał w ziemskie siły niż pomoc nieba . Bardziej liczył na Francję , dlatego odwołał się do nauki Jakobinów a nie do nauki Jezusa Chrystusa . Józef Wybicki autor polskiego hymnu był wolnomularzem, stworzył on tekst , który nie nawiązuje do wartości wyższych niż ziemskie , co dla wielu polskich katolików jest problemem .

Godło Polski Niepodległej z lat 1919 – 1927

W przypadku godła Polski , prezydent Ignacy Mościcki w 1927 r. dekretem zmienia godło Polski , uchwalone wcześniej przez Sejm Ustawodawczy w 1919 r. , usuwając koronę zamkniętą zwieńczoną krzyżem łacińskim , zastępując ją koroną otwartą bez krzyża a orzeł z wybijającymi się skrzydłami ku górze , zastępuje obecnym wyokrąglonym orłem z wstawionymi w skrzydła okultystycznymi pentagramami . Według nauki heraldycznej tylko korona zamknięta zwieńczona krzyżem jest wyrazicielem suwerenności państwa .

Godło Rzeczypospolitej Polskiej- wzór z 1927r i ustawowy od 2005 roku

Znowu odegrała tu myśl oświeceniowa i masoneria biorąca udział w Zamachu Majowym 1926 r. Wielu piłsudczyków obozu rządzącego przejawiało obojętność religijną i była powiązana z masonerią .

Podobnie w obecnej konstytucji brak jest odwołania do Boga w Trójcy św. Jedynego . Preambuła obecnej ustawy została napisana przez postępowego katolika , związanego z ,, Tygodnikiem Powszechnym ‘’, Tadeusza Mazowieckiego . Preambuła nie odwołuje się do porządku nadprzyrodzonego , do Tego , który jest Królem , Panem historii ziemi i świata . Nawet konstytucja niemiecka odwołuje do tych wartości .

W 1989 r. poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego /OKP-ówczesna ,,prawica’’/ Marek Jurek złożył w sejmie wniosek o przywrócenie godła z krzyżem z lat 1919-1927 . Został on w sejmie gwałtownie skontrowany przez przewodniczącego klubu OKP Bronisława Geremka i jego ekipą polityczną . Wniosek upadł . Na 161 posłów OKP , tylko kilku zagłosowało za krzyżem .

27 czerwca 2000 r. Rada Powiatu w Biłgoraju /koalicja SLD-PSL/ ustanowiła uchwałą herb i inne symbole powiatu . Na propozycję prawicowych radnych opozycji aby  w te symbole wpisać nasze dziedzictwo chrześcijańskie koalicja była głucha . 25 marca 2004 r. nowa Rada Powiatu /koalicja LPR-PiS-Samoobrona-PSl / przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wstawiając nad koroną w herbie krzyż łaciński . Niestety komisja heraldyczna wydała opinię negatywną do uchwały , motywując to nie spełnieniem zasad heraldycznych jakoby powiat biłgorajski nie był wcześniej chrześcijański a w herbie województwa i Polski nie ma krzyża .

W 2007 r. przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju wystąpił ponownie do MSWiA o zaopiniowanie zmiany herbu . Wydawało się , ze po zmianie przewodniczącego nowej komisji heraldycznej na ks. Pawła Dudzińskiego , komisja będzie miała inne spojrzenie . Niestety , znowu odpowiedź była odmowna z tych samych powodów .

Mamy paradoks . Większość Polaków jest ochrzczonych katolików  , dawniej i dziś a mimo to nie mamy w symbolach odniesienia do Boga , który by nam błogosławił . Po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej ,,Cud nad Wisłą ‘’ w obronie wiary w Europie w 1920 r. , do dziś nie było oficjalnego podziękowania władz ,  Bogu i Matce Bożej Łaskawej za ich wstawiennictwo . W 1927 r. wyrzucono symbole katolickie z godła Polski . W 1939 r. masoneria zmieniła herb Warszawy z Matki Bożej Łaskawej na pogańską Syrenkę . Po tych wydarzeniach szybko utraciliśmy niepodległość a Warszawa została w ruinach . Nie pomogła Francja , Anglia i inni ziemscy sojusznicy .

Wyciągnijmy wnioski z Pisma Świętego i historii . Bóg wymierza sprawiedliwość narodom , społeczeństwom , miastom jeszcze tu na ziemi , tylko nam osobom indywidualnym najczęściej po śmierci . Niechaj przykładem będzie historia Sodomy i Gomory . Abraham targował się z Bogiem o liczbę sprawiedliwych mieszkańców miasta aby je ocalić. Nie znalazło się dziesięciu . Sodoma i Gomora została zniszczona przez Boga , do dziś w tym miejscu nie ma życia /Morze Martwe/ . Społeczeństwo było tam tak zepsute , wynaturzone etycznie , że z automatu degradowało przymusem prawnym i obyczajnością wszystkich swoich obywateli ,  narażając ich na śmierć wieczną . Dla Boga śmierć człowieka nie jest największym złem lecz wieczne potępienie . Dla Boga najważniejsze jest zbawienie dusz , dlatego dopuszcza do takich kar albo sam karze , lepiej niechaj takie społeczeństwo upadnie niż ma wszystkich doprowadzić do piekła . Nie wszyscy w Sodomie zostali potępieni , sprawiedliwi otrzymali łaskę zbawienia , pomimo utraty życia ziemskiego . Prawo państwowe powinno być zgodne z Dekalogiem , umożliwiać zachowanie tradycji Kościoła , dobrych obyczajów etycznych. Takie warunki na pewno ułatwią udział w chwale zbawionych danego narodu czy mieszkańców miasta .

Prośmy Boga o rządy sprawiedliwe , przestrzegające Prawa Bożego.

Autor do wiadomości redakcji

https://youtu.be/orFvL7QzArk

                                                                                                                      

                                                                                                                          

Dodaj komentarz