Propozycja stworzenia programu dopłat dla mieszkańców chcących gromadzić wodę deszczową na swoich nieruchomościach

W Gorzowie jest możliwy, ale nie w tym roku.            

Zbieranie deszczówki od dawna ma wielu zwolenników. Do tej pory jej zalety doceniały przede wszystkim panie stosując ją ze względu na zawartość soli mineralnych i jej miękki charakter do celów kosmetycznych. W czasie, kiedy susza w naszym kraju od kilku lat stała się faktem liczy się nie tylko możliwość używania jej do podlewania działek i ogrodów, co przynosi nie tylko wymierne korzyści dla zbiorów i duże oszczędności, ale jest też ważnym alternatywnym źródłem pozyskiwania wody do celów gospodarczych.              

Kilkanaście polskich miast wprowadziło programy dofinansowujące zbieranie wody opadowej. W ramach Beczka plus lub Złap deszczówkę mieszkańcy Lublina, Wrocławia, Krakowa czy Gdańska mogą starać się o dotację na zakup i montaż urządzeń do instalacji systemu deszczowego zarówno do gromadzenia jak i wykorzystywania wód opadowych. Niestety władze miasta Gorzowa pomimo zainteresowania tym tematem wielu mieszkańców i jednego z radnych nie przewidziały na ten cel środków w budżecie miasta.          

Jak czytamy w odpowiedzi udzielonej przez wiceprezydenta Gorzowa Jacka Szymankiewicza na zapytanie radnego Roberta Surowca:        
– (…) Przedstawiona przez pana propozycja stworzenia programu dopłat dla mieszkańców chcących gromadzić wodę deszczową na swoich nieruchomościach jest godna uwagi i na pewno zostanie rozważona. Jednak w bieżącym roku wydatki na ten cel nie zostały zabezpieczone w budżecie miasta.            

Jest więc nadzieja, że na gorzowskich posesjach też wkrótce pojawią się jak grzyby po deszczu beczki, studnie chłonne i ogrody deszczowe. Szczególnie, że nawet jedna z gorzowianek  otrzymała z urzędu miasta optymistyczną odpowiedź w tej sprawie:           
„Po przeanalizowaniu potrzeb miasta i zadań, które są obecnie realizowane w związku z adaptacją do zmian klimatycznych, zaproponowany program zostanie w przyszłości przeanalizowany i możliwe, że zostanie wdrożony”.             

Na podstawie gorzowianin.com
https://gorzowianin.com/wiadomosc/14898-nie-bedzie-doplat-na-zbieranie-deszczowki.html

Oprac. BC

Obraz diego_torres z Pixabay

Dodaj komentarz