Prof. Piotr Skrzydlewski: Mitem jest przekonanie, że nie ma Boga, a człowiek jest dzieckiem przyrody

Mitem jest przekonanie, że nie ma Boga, a człowiek jest dzieckiem przyrody. Mit ten nakazuje widzieć człowiekowi w samym sobie jakąś istotę przejściową, zmienną, nieokreśloną, bez godności i celu, która w każdej chwili może stać się tym, czym zechce – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w piątkowym felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z licznymi atakami na środowiska konserwatywne i katolickie. Stojący po przeciwnej stronie wymierzają coraz to nowsze działa, uderzające w podstawowe wartości. Zdaniem autora felietonu współczesne ataki są możliwe dzięki wielu czynnikom.

– Przede wszystkim neguje się istnienie Pana Boga, przyczyny sprawczej i celowej dla wszystkiego, co istnieje. Atak na człowieka, rodzinę i naród nie mógłby się dokonywać bez zanegowania ładu całego kosmosu ustanowionego mocą stwórczego działania Boga – wskazał prof. Paweł Skrzydlewski.

Zdaniem filozofa negowanie wyżej wymienionych prawd prowadzi do kryzysu i zagubienia człowieka we współczesnym świecie. Pozbywając się podstawowych pewników, ludzie przestają rozumieć siebie.

– Tymczasem istnieje ład tego świata i cały system praw i zasad, w których żyje i działa człowiek. Musi się on z nimi liczyć, nie tylko dlatego, by mógł żyć, ale by żył dobrze i pięknie. Ma on swe pierwsze źródło w Bogu, który jest sprawcą wszelkiego bytowania – przypomniał wykładowca akademicki.

Człowiek – tak jak wszystko inne – został stworzony przez Boga i stanowi ład duchowo-cielesny.

– Istota człowieka kryje się w jego osobowym sposobie istnienia i działania, w tym, że obdarowany ciałem działa jednak nie na mocy tego, co w ciele, ale w swym duchu, to jest na mocy rozumu i wolnej woli. To one sprawiają, że człowiek nie jest kierowany tym, co materialne i zwierzęce. Człowiek kieruje sam sobą, poznawszy prawdę i wzbudziwszy w sobie miłość do dobra – wyjaśnił profesor.

Prof. Paweł Skrzydlewski wskazał, że naszym zadaniem jest pięknie żyć, by jak najbardziej upodabniać się do Stwórcy, dbając jednocześnie o zachowanie istoty człowieka.

– Ludzie i cały otaczający ich świat mają swoją naturę. Wszystko, co istnieje, posiada swój wewnętrzny ład – podkreślił filozof.

Jednak obserwując dzisiejsze wydarzenia oraz treści umieszczone w szkolnych podręcznikach i niektórych mediach, można odnieść wrażenie, że współczesny świat zapomina o tym ładzie, prawach i zasadach.

– Mitem jest przekonanie, że nie ma Boga, a człowiek jest dzieckiem przyrody. Mit ten nakazuje widzieć człowiekowi w samym sobie jakąś istotę przejściową, zmienną, nieokreśloną bez godności i celu, która w każdej chwili może stać się tym, czym zechce – powiedział autor felietonu.

Taka postawa prowadzi do sytuacji, że ludzie nie rozumieją, czym jest wolność, przez co uznają, że w ramach swoich praw i wolności mogą robić, co tylko chcą.

– Pamiętajmy o swej naturze, człowieczeństwie i wielkiej godności, dla której ratowania sam Bóg nie tylko stał się człowiekiem, ale także poniósł śmierć na krzyżu – przypomniał profesor.

Cały felieton można odsłuchać [tutaj].

Źródło: radiomaryja.pl

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz