Prezydent Suwałk dementuje pogłoski o likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zdementował informacje na temat rzekomych planów likwidacji lub przekazania w ręce organizacji pozarządowej Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy ul. Przytorowej. 

Informacja obiegła nasze miasto po interpelacji jednego z Radnych. Traktuje to jako niemiłą plotkę, którą teraz trzeba dementować. Niestety ta interpelacja zasiała niepotrzebne niepokoje wśród Rady Pedagogicznej, dzieci i rodziców. Deklaruję, że dopóki jestem Prezydentem Suwałk na pewno nie dojdzie do likwidacji tej jednostki. Nie przeszło mi to przez myśl nawet przez chwilę. Z całą stanowczością dementuje taką informację. Nie planuję również przekazania placówki w ręce organizacji pozarządowej

– powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to jedna z najważniejszych placówek oświatowych w Suwałkach wykonująca ważną misję – opiekę i naukę wśród dzieci niepełnosprawnych. Osoby tam pracujące wykonują bardzo istotną pracę.

Jednostka ta stanowi również kluczowe wsparcie dla wielu suwalskich rodziców. SOSW jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek w Suwałkach. W ostatnim czasie zakupiono tam sprzęt na potrzeby uczniów niepełnosprawnych dzięki realizacji m.in. projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dzięki współpracy Ośrodka i Urzędu Miejskiego w Suwałkach zrealizowanych zostało 5 projektów rozwojowych na łączną kwotę około 2.500.000,00   zł.

W placówce utrzymana będzie w przyszłym roku szkolnym identyczna liczba oddziałów jak obecnie. Są w nim nawet jeszcze wolne miejsca dla dzieci. W roku szkolnym 2019/2020 liczba oddziałów wynosiła 39 w tym 7 przedszkolnych i 4 internackie. Liczba uczniów to 182 osoby i 15 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia realizuje 107 nauczycieli.

Na rok szkolny 2020/2021 placówka ma zatwierdzone także 39 oddziałów, w tym 6 przedszkolnych i 3 internackie. Pracę znajdzie tam 106 nauczycielu. Warto też podać ważną informację. W chwili obecnej Ośrodek ma zgłoszonych 161 dzieci i 13 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami na przyszły rok szkolny: w przedszkolu -6 miejsc, w szkole podstawowej-18 miejsc, szkoła przysposabiająca do pracy-6 miejsc, branżowa szkoła I stopnia-18 miejsc i  internat- 3 miejsca.

Miasto Suwałki nie oszczędza na osobach niepełnosprawnych. Inwestuje w bazę, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, ale też w kapitał ludzki – nauczycieli, przeznaczając środki na doskonalenie nauczycieli i zwiększone środki na wynagrodzenia nauczycieli. W Ośrodku zatrudnionych jest obecnie 145 pracowników (107 nauczycieli i 38 pracowników administracji i obsługi).

Środki finansowe na funkcjonowanie w 2020r. tego Ośrodka wynoszą 11 168 426,00 zł i w stosunku do 2018 roku wzrosły o 983 497,00 zł tj.  9,66 %.  Miasto Suwałki przyznaje dodatkowe godziny uczniom, tworzy dodatkowe etaty, zachęca i pomaga w pozyskiwaniu funduszy m.in. z MKRPA, reaguje na bieżąco na potrzeby.

Źródło: suwalki.info

Foto: UM Suwałki

4 komentarze do wpisu „Prezydent Suwałk dementuje pogłoski o likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego”

Dodaj komentarz