Ponad 3,5 tysiąca mieszkańców Ełku otrzymało Ełcką Kartę Seniora

Już 3528 ełckich seniorów jest posiadaczem „Ełckiej Karty Seniora”. Karta wydawana jest bezpłatnie i obejmuje system ulg oraz zniżek udzielanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także prywatnych przedsiębiorców. Do tej pory do miejskiej akcji przystąpiło 30 partnerów, w tym 27 prywatnych przedsiębiorców.

Karta funkcjonuje od 2016 roku. Do końca ubiegłego roku do Wydziału Polityki Społecznej o wydanie Ełckiej Karty Seniora wpłynęło łącznie 4671 wniosków, natomiast wydano 3528 kart.

O kartę ubiegać się może osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest zameldowana na terenie Miasta Ełku. Karta przyznawana jest bez względu na status materialny. Wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony.

Głównym celem wprowadzenia Ełckiej Karty Seniora jest m.in. zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz sportowej organizowanej przez partnerów akcji, a także umacnianie roli i funkcji najstarszych mieszkańców miasta oraz poprawa ich warunków materialnych.

Karta uprawnia do:

·         25% zniżki od przysługującego biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi (korty, lodowisko, park wodny, park linowy, siłownia, sauna, fitness, nauka pływania) organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

·         50% zniżki na korzystanie z ofert i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku

·         20 % zniżki na wydarzenia, których wyłącznym organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury oraz biletów na filmy w kinie ECK w wysokości 10 zł (oprócz seansów, na które zniżka dla seniorów ustalona jest oddzielnie: Senior w kinie, retransmisje i   inne)

·         zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Seniora” na podstawie porozumienia.

Ełcka Karta Seniora wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta m.in. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz Ełckiego Centrum Kultury, co świadczy o dużej aktywności – zarówno fizycznej jak i kulturalnej ełckich seniorów. Jest także wyrazem ich dbałości o zdrowie, dobre samopoczucie, a także chęci zaspakajania potrzeb kulturalnych.

Wnioski o wydanie karty można składać w Wydziale Polityki Społecznej UM Ełku:

·         za pomocą poczty elektronicznej na adres j.pajko@um.elk.pl

·         oraz pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku Wydział Polityki Społecznej, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 15 z dopiskiem „Ełcka Karta Seniora”.

Źródło: UM Ełk

Dodaj komentarz