Podlaskie gminy mogą starać się o dofinansowanie nawet 95% kosztów zakupu elektrycznych autobusów szkolnych

W poniedziałek (1.06) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiG) rozpoczął nabór wniosków na wsparcie gmin wiejskich w zakupie szkolnych autobusów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania. Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 95%.

Program „Kangur” skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki. Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania  – do 20 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie NFOŚiG: link do strony Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020 

Dodaj komentarz