„Olecko na miarę nowych czasów” – konsultacje społeczne w sprawie wyglądu centrum miasta

Urząd Miejski w Olecku opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum. Do 1 czerwca potrwają konsultacje społeczne pod hasłem „Olecko na miarę nowych czasów”, w których mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć, jak ma wyglądać centrum Olecka.

Ratusz zaprasza mieszkańców do współpracy w zaplanowaniu wyglądu centrum miasta. Plan zagospodarowania określi funkcję i nada kierunki rozwojowi centrum Olecka tak, by było funkcjonalne i urządzone przyjaźnie dla mieszkańców.

Będą organizowane spotkania konsultacyjne i spacery badawcze. Dane będą zbierane za pomocą wniosków oraz ankiet zarówno w formie on-line jak i papierowej. Można też umawiać się na indywidualne spotkania do Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami przy Placu Wolności 3, pok.  11, tel. 87 520 21 57.

Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami:
– od północy: Legusa A., Pawłowskiego J., Jeziorną i Partyzantów;
– od wschodu: Stromą i Placem Wolności;
– od południa: Kolejową;
– od zachodu: Środkową, Cichą, 11 Listopada i Składową.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum 

Planowanie przestrzenne dla każdego – broszura informacyjna 

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Realizacja planu nastąpi w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

ES.

Źródło: UM w Olecku

Dodaj komentarz