Ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Delegatur w Elblagu i Ełku polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

  1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, które należy uzgodnić telefonicznie); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane.
  2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
  3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/ ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.
  4. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
  5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
  6. Przy wejściu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie, na parterze w holu głównym w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu oraz przy wejściu głównym w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Ełku ustawione są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów.
  7. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
  8. Adres do wysyłki pocztą:
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 
10-575 Olsztyn 

Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie urzędu. LINK

Oprac. Es.

Źródło: WMUW w Olsztynie

Dodaj komentarz