Lubuski ZUS odebrał 451 zasiłków chorobowych

Urzędnicy lubuskich oddziałów ZUS nakryli aż 862 Lubuszan w 2019 roku na bezprawnym korzystaniu z zasiłków chorobowych. Zdarzyły się przypadki, że kontrolowani z orzeczoną czasową niezdolnością do pracy zamiast dochodzić do zdrowia remontowali mieszkanie, bawili na wczasach a nawet pracowali u innego pracodawcy. Szczególną bezmyślnością wykazał się mężczyzna, który w ramach zwolnienia lekarskiego udał się na romantyczną podróż do Paryża i nie omieszkał dzielić się na gorąco na portalu społecznościowym szczegółami z wyjazdu. 

ZUS ma obowiązek przeprowadzania kontroli nie tylko pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ale również prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Aby sprawdzić zasadność przysługiwania wypłaty świadczenia chorobowego osoby przebywające na zwolnieniu przechodzą kontrolne badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który decyduje czy w dniu badania wezwana osoba dalej jest niezdolna do pracy zgodnie z wcześniejszym orzeczeniem związanym z wydanym zwolnieniem lekarskim. 


Odkryte w 2019 roku nieprawidłowości w tym zakresie były przyczyną wydania decyzji o cofnięciu  zasiłków chorobowych w 451 przypadkach, na kwotę ponad 244 tys. zł łącznie. Kontrole dotyczące stosowania się osób na zwolnieniu lekarskim do zaleceń lekarza wykazały 411 przypadków nieprawidłowości i skutkowały zwrotem niesłusznie pobieranych świadczeń na łączną kwotę ponad 720 tys. zł. Razem lubuski ZUS odzyskał w wyniku przeprowadzonych kontroli prawie 970 tys. zł. 

Na podstawie portalsamorzadowy.pl
Obraz z pixabay.com

4 komentarze do wpisu „Lubuski ZUS odebrał 451 zasiłków chorobowych”

Dodaj komentarz